Sett till hela Sverige var bostadsrättspriserna oförändrade under december. Årets sista månad brukar präglas av stillastående priser. Men i centrala delarna av Stockholm ökade priserna i snitt med två procent.

– Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan plus 6 procent i Stor-Stockholm till plus 11 procent i centrala Stockholm, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

https://www.mitti.se/nyheter/pizzavalvet-gor-comeback-som-inredningsdetalj/repuli!izVt2oah1qTeUj6ZKNoNVg/

Under hela 2021 steg priserna i riket totalt med 7 procent på bostadsrätter och 13 procent på villor.

– Sett över hela året är det villorna som ligger i täten för prisutvecklingen, men i december var det i stället den dyraste bostadsrättsmarknaden i hela landet, centrala Stockholm, som ökade mest, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet.

Pandemi och elpriser påverkar

Om coronarestriktionerna kvarstår kan intresset för att bo större öka igen. Bostäder med höga uppvärmningskostnader riskerar dock bli svårsålda som följd av höga elpriser. Det tror i alla fall Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Även om räntorna är fortsatt låga och intresset för att byta bostad är stort, kommer vi att märka av ett lugnare tempo i många budgivningar under året. Lönerna har inte ökat i samma takt som bostadspriserna och de stigande konsumentpriserna riskerar att göra fler osäkra inför en flytt, säger han i en kommentar.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-bostaderna-i-stockholm-som-klickades-mest-2021/repulj!@DDJjBnEYypvkcz29SEJw/