En ny plan i Fredhällsparken stoppades av Centerpartiet 2018. I stället inledde staden ett planarbete sommaren 2022 för att försöka göra om 7-spelsplanen i Kristinebergs strandpark till en 11-spelsplan.

Socialdemokraterna som i maj satt i opposition var skeptiska och lade fram förslaget att testa Fredhällsparken igen. Jan Valeskog (S) sa då till Mitt i att Fredhällsparken var en mer realistisk plats då det finns en massa utmaningar med att bygga i Kristineberg.

I dag är Valeskog nytillträtt stadsbyggnadsborgarråd och nu hoppas han att fotbollsplanen går att bygga i Kristineberg.

– Det vore bäst om det går att genomföra en 11-spelsplan i Kristineberg. Vi hoppas innerligt att det går.

"Vi vill ha det utrett så att står klart om platsen är möjlig eller inte", säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) om Kristineberg.

"Vi vill ha det utrett så att står klart om platsen är möjlig eller inte", säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) om Kristineberg.

Louise Helmfrid/Socialdemokraterna

Tjänstemännen på exploateringskontoret har lyft fram flera svårigheter och utmaningar med Kristineberg. Bland annat att skejtparken och parkyta försvinner och att det ligger en pumpstation där fotbollsplanen skulle växa.

– Bekymrade är vi fortfarande, men vi hoppas att det går, säger Jan Valeskog.

På frågan om varför man ändrat sig svarar han att det från början hade det varit bäst med Fredhäll där planprocessen hade hunnit längre. Men då inget har byggts på fyra år menar han att alternativet med Kristineberg nu bör prövas ordentligt.

– Det handlar inte om att skifta fokus utan att konstatera det kontoret säger – att det finns problem med Kristineberg. Men vi vill ha det utrett så att det står klart om platsen är möjlig eller inte.

Vill inte svara om Fredhäll

I budgeten skriver dock den rödgröna majoriteten att om Kristineberg inte fungerar är det viktigt att bygget snabbt kan komma igång på annan plats så att stockholmsfotbollen får den utlovade 11-spelsplanen på Kungsholmen.

Om det i så fall blir Fredhäll kan Jan Valeskog inte svara på.

– Någon annanstans på Kungsholmen är det som står i budgeten.

Mer tydlig var Miljöpartiets Cecilia Obermüller som under budgetdebatten på luciadagen försäkrade att planen inte kommer hamna i Fredhällsparken.

– Vi värnar Fredshällsparken bland annat för att det är en viktig grön oas med flera stora ekar. Att anlägga en elvaspelsplan där är inte aktuellt för oss, säger Obermüller.

"Att anlägga en elvamannaplan i Fredhällsparken är inte aktuellt för oss i Miljöpartiet", säger Cecilia Obermüller (MP).

"Att anlägga en elvamannaplan i Fredhällsparken är inte aktuellt för oss i Miljöpartiet", säger Cecilia Obermüller (MP).

Stockholms Stad

Trots att Socialdemokraterna säger att Kristineberg är förstavalet och att Miljöpartiet försäkrar att planen inte hamnar i Fredhällshällsparken är Centerpartiets Karin Ernlund fortsatt orolig att Fredhäll ändå kan bli aktuellt igen.

– Både för att man inte lämnar ett tydligt besked och för att skriver som man gör i budgeten. Jag kommer inte ge dem en lugn stund förrän vi får ett besked om att Fredhällsparken är fortsatt räddad.

– Jag hoppas det är Cecilia Obermüller jag kan lita på i den här frågan, säger Ernlund.

"Jag hoppas det är Cecilia Obermüller jag kan lita på i den här frågan", säger Karin Ernlund (C).

"Jag hoppas det är Cecilia Obermüller jag kan lita på i den här frågan", säger Karin Ernlund (C).

Christian Lärk