Avverkningsanmälan för tre områden på Ornö kom in i november från markägaren Lindviken förvaltning, där grevinnan Margareta Stenbock von Rosen är vd. Anmälan godkändes därefter av Skogsstyrelsen.

De tre områdena är sammanlagt 23 hektar stora, vilket motsvarar ungefär 32 fotbollsplaner.

Men flera Ornöbor motsatte sig detta. De menade att naturvärdena i de tre områdena var för stora för att en avverkning skulle kunna godkännas. Frågan drevs till mark- och miljödomstolen som i sin tur beslutade om inhibition, alltså ett tillfälligt stopp på planerna att avverka skogen.

Fick juridisk hjälp

En av de drivande i frågan är Leonard Brunner, ekolog som äger ett fritidshus vid Breviksnäs i närheten av det ena skogsområdet. Tillsammans med grannar och Naturskyddsföreningen i Haninge började han kampen för skogen.

– Jag skrev ihop en summering om vad som hände på Ornö för att informera allmänheten. Det spreds och vi fick hjälp från många olika delar av Sverige, framför allt juridisk hjälp på rätt hög nivå. I stället för att driva en fråga i affekt så undrade jag vad vi kunde göra juridiskt, säger han.

Eftersom de ville bevisa att det fanns värdefulla arter i skogsområdet tog han hjälp av Haninges kommunekolog, Tiina Laantee, som fick till en inventering av just det området vid Breviksnäs.

– Inventeringen bekräftade att det är ett värdefullt område med utrotningshotade arter. Man får tänka att den här inventeringen gjordes i slutet på november med väldigt lite dagsljus. De lyckades hitta bra med fynd som visar på värdena i området, säger Tiina Laantee.

Invånare på ön såg till att inventera de två andra områdena, som ligger något längre söderut. Även där hittades intressanta arter, enligt Tiina Laantee.

– En art som hittats i dessa områden är knärot, den är numera utrotningshotad och den klarar inte av rationellt skogsbruk där man vänder om marken och planterar, säger hon.

Avvaktar kommentar

Efter mark- och miljödomstolens beslut om tillfälligt stopp krävs det en utförlig inventering av områdena innan eventuellt skogsarbete kan sättas igång.

Margareta Stenbock von Rosen tycker inte att hon bör yttra sig kring skogsavverkningen då det är en pågående process som går över hennes huvud.

Haninges kommunekolog Tiina Laantee menar att det finns anledningar att skydda dessa områden. Antingen genom att utnämna dem till så kallade biotopskyddsområden, eller utöka områdena och få till naturreservat. Men i dagsläget tycker hon att det är för tidigt att säga vart den här processen kommer landa.

– Det var en vit fläck på kartan i november och nu har vi alla betydligt bättre kunskap om värdena i områdena, säger hon.