Redan nu kameraövervakas Brunnsparken dygnet runt. Dessutom har polisen möjlighet att filma området från luften. Nu förstärks bevakningen ytterligare ett snäpp med ordningsvakter på stadens bekostnad. Kommunen har fått tillstånd att inrätta så kallade paragraf 3-område i Brunnsparken, på Gustaf Adolfs torg, i Kronhusområdet och på Kanaltorget.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/forsenad-kameraovervakning-i-centrum/reptcc!kL3c0BQVT6INbcAglXVxyQ/

– Vi har en bra samverkan med staden och jag tycker det är viktigt att flera aktörer rör sig ute på gator och torg. Jag tror detta kan bli ett bra tillskott till vårt gemensamma arbete för en ökad trygghet, säger Ola Skogsberg, kommunpolis i Göteborg.

Från lunch till midnatt

Varje kväll, sju dagar i veckan, ska ordningsvakterna patrullera i centrum. Och många har redan sett deras gula västar dyka upp i Brunnsparken och runt Gustav Adolfstorg. Förhoppningen från kommunens sida är att vakterna, enbart genom sin närvaro, ska ingjuta en känsla av trygghet hos stadens invånare.

– De ska vara synliga, hålla ordning och prata med medborgarna. Men vi finns naturligtvis också på plats, försäkrar Ola Skogsberg.

Hjälper polisen

Ordningsvakterna har, till skillnad mot väktare, befogenheter att ingripa om det skulle hetta till. Enligt ordningslagen, paragraf tre har en ordningsvakt rätt att omhänderta personer och får använda våld om situationen kräver.

Ola Skogsberg berättar att vakternas närvaro redan har gjort en viss skillnad i centrala Göteborg. Ordningsvakterna har utfört flera omhändertagande och hjälpt polisen vid narkotikabrott.

– Just nu är det väldigt lugnt runt Brunnsparken eftersom "buset" flyttar på sig när bevakningen är hög. Nu har vi fått mer jobb runt Kungsgatan och Stora teatern istället, säger polischefen.

Ska utvärderas

Än så länge är satsningen på ordningsvakterna ett projekt som ska utvärderas efterhand. Avtalet, som kostar kommunen omkring tre miljoner kronor och gäller fram till årsskiftet, har slutits mellan Göteborg stad och Securitas. Inför 2021 kan projektet därefter förlängas med ett år i taget.

– Det är viktigt att det här är en resurs under polisens ledning. Därför har vi haft en utbildning, där vi bland annat har berättat om hur vi jobbar i city och hur vi prioriterar. Det är polisen som har arbetsledningen för de ordningsvakter som tjänstgör, säger Ola Skogsberg.