En lagändring från 1 januari skulle göra det lättare för barn att få personlig assistans. Men de signaler RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, hittills fått är så inte fallet. Enligt färska siffror från Försäkringskassan, som förbundet har fått, minskar i stället antalet barn i åldrarna 0-14 år som får assistans.

– Vi får ofta höra att kommuner letar anledningar att avslå så att det i stället prövas i rätten. För så länge det ligger där så slipper kommunen betala assistans. Men ekonomi ska inte få styra hur man fattar beslut, det här är en rättighet, säger Johan Klinthammar, förbundsordförande i RBU.

Johan Klinthammar, förbundsordförande på RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga.

Johan Klinthammar, förbundsordförande på RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga.

Pressbild

Haninge kommun nekar till att så skulle vara fallet när de gör bedömningar.

"Det är olyckligt att RBU är av den uppfattningen. Haninge kommun ger inte några avslag per automatik för att slippa kostnader. Vi gör gedigna utredningar just för att skapa oss en helhetsbild", skriver Hanna Örthagen, tf enhetschef för LSS-enheten, i en kommentar till Mitt i.

Kritiserar motiveringar

Kommunen motiverar Tilons avslag med svårigheten att bedöma om hans funktionshinder är varaktiga eftersom han troligen kommer att kunna gå i framtiden, samt att det är svårt att bedöma om hans funktionsnedsättningar har med ålder att göra.

Hanna Örthagen vill inte kommentera hans fall specifikt men skriver till Mitt i att man "behöver ta ställning till huruvida funktionshindret i sin helhet eller till vissa delar är av övergående karaktär", och att "det finns en variation i mognad mellan femåringar".

Johan Klinthammar blir upprörd när han hör kommunens motiveringar.

– Det är galet eftersom LSS och assistans finns för att hjälpa barnet att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. För mig är det på gränsen till katastrofdåligt skött. Att hänvisa till att han kanske kan gå i framtiden förändrar inte hans behov i dag.