När språkintroduktionseleverna snart flyttar tillbaka till Messingen lämnas paviljongerna i Runby tomma.

Men vad händer med lokalerna?

Mitt i frågade kommunens utbildningschef Henrik Malmström Wallin.

– När SPI lämnar paviljongen kommer hyran/kostnaden att landa i den kommunövergripande lokalbanken och ny användning av lokalen ses över av kommunledningskontoret, skriver han i ett mejl.

I klartext är det alltså inte klart. Men hur mycket har upprustningen av paviljongerna i Runby kostat och vad har gjorts?
Kommunens ekonomidirektör Derk de Beer bekräftar att en hiss installerats.

– Hissen är inte slutbesiktigad men kommer att kosta strax över 500 000 kr. Hissen är en tillgänglighetsanpassning som kan komma annan verksamhet till nytta.

Han förklarar vidare:

– Hissen precis som alla andra anpassningar sker som investeringar hos leverantören och belastar oss som hyresgäster genom hyra under återstående kontraktslängd, vilket motsvarar cirka en miljon kronor i merkostnad under 2023 och fram till 2025.

Men Mathias Bohman (S) är inte orolig för att lokalerna ska stå tomma någon längre tid.

– Jag känner mig trygg i att de paviljonger som finns kommer att användas på bästa sätt.

Det är något annat som oroar honom mer.

– När jag tittar på helheten blir jag ännu mer provocerad över att Messingen har tomma lokaler. Kommunen betalar 31,5 miljoner kronor per år i hyra till fastighetsägaren Hemsö. Då måste vi använda lokalerna på bästa sätt.