Vad blev det? Vissa upplever Odenplan i dag som "kalt". Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle menar att det krävs mer för att göra torget till en mötesplats där folk vill vara. Foto: Pekka Pääkkö

Odenplan kan få "radikal Stureplanslösning"

Flera försök att göra Odenplan mer levande har runnit ut i sanden. En kiosk med uteservering är dock redo att öppna, och förra veckan skrev Mitt i om en saluhall som planeras där Läkarhuset ligger i dag. Men behövs det mer för att liva upp Vasastans hjärta?

  • Publicerad 10:48, 22 mar 2021

I början av 2008 sa politikerna till slut nej till en shoppinggalleria i tre våningar under Odenplan. Det föregicks av protester, och grannar kring Odenplan hängde ut röda fanor från sina fönster för att visa sitt missnöje.

Året därpå inleddes bygget av Citybanan och Odenplan blev en byggarbetsplats i nästan tio år.

Inför invigningen presenterades ett nytt förslag om en gångtunnel med butiker under Odengatan. Förhandlingar med fastighetsägaren till "Åhlénshuset" om samfinansiering inleddes men byggnaden såldes och projektet pausades. I februari i år avslutade staden det "tills vidare".

Här kan Vasastan få saluhall

Det finns delade uppfattningar om dagens Odenplan. Många har påpekat att där finns mycket tom yta och platsen har kallats stenplatteöken. De senaste åren har några element tillkommit: cykelgaraget, toaletten, torgstånd. En kiosk är dessutom färdigbyggd och redo att öppna så snart vatten och avlopp kan kopplas in. Och soldyrkarna tycks ha hittat till soltrappan. Men räcker det?

Tre faktorer som livar upp

Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle var med och tog fram studien "Levande stadsmiljöer" för ett par år sedan. I den analyserade man ett flertal centrala ställen och kom fram till att det framför allt finns tre faktorer som gör att folk uppfattar en plats som levande: den ska vara lätt att nå, det ska finnas mycket att göra och det ska vara "härligt" att vara på platsen.

Det senare handlar bland annat om att platsen ska vara lagom stor, att det inte ska vara för mycket biltrafik och att fasaderna omkring ska vara attraktiva.

– Odenplan uppfyller i mitt tycke de två första kriterierna, men platsens grundläggande problem är att den är en ö omgärdad av trafik, säger Alexander Ståhle.

När personer som tillfrågades i studien fick ranka platser i Stockholm var Stureplan och Hötorget bland de mest populära. Ståhle menar att det finns tre olika alternativ som skulle kunna "rädda" Odenplan.

– Man kan göra som på Hötorget, och tillåta torghandel på hela platsen. Det skulle skapa liv, och man skulle kunna ta undan en del tillfälliga stånd när det behövs. Det andra alternativet är att ta efter Kungsträdgården och ha glaspaviljonger kring kanterna av torget för att rama in det, säger han och fortsätter:

– Den tredje, och mest radikala, varianten är Stureplanslösningen. Genom att stänga av Karlbergsvägen för trafik och låta Odenplan gå in till fasaden skulle man koppla torgytan till butiker och restauranger längs med gatan. Till exempel skulle Tranan, likt Sturehof, kunna ha uteservering på torget, och livet inifrån byggnaderna skulle spilla ut på torget.

Tror du att det är genomförbart i praktiken?

– Man kunde göra det på Stureplan. Jag skulle kunna nämna minst tio liknande exempel utomlands, det bästa är kanske Times Square i New York. Allt i en stad är skapat av någon och det är upp till oss att bestämma hur vi vill ha det framöver, säger Alexander Ståhle.

Stockholmaren Patrik Björk är skeptisk till dagens Odenplan.

– Det är rätt fult här, men det har det alltid varit. Det är lite läskigt och dött, för mycket kal yta. Det blir nog bra med en kiosk men jag tror det skulle behövas något mer kafé eller en bar med uteservering. Det kanske är för mycket begärt men ett rockställe med livemusik är ju vad den här stan skulle behöva, säger Patrik Björk och fortsätter:

– Odenplan har ju potential att bli nya Medis. Där är det ju alltid liv och ständigt olika demonstrationer och sammankomster.

"Stureplansförslaget" Foto: Alexander Ståhle/Spacescape

Stockholmaren Patrik Björk är skeptisk till dagens Odenplan.

– Det är rätt fult här, men det har det alltid varit. Det är lite läskigt och dött, för mycket kal yta. Det blir nog bra med en kiosk men jag tror det skulle behövas något mer kafé eller en bar med uteservering. Det kanske är för mycket begärt men ett rockställe med livemusik är ju vad den här stan skulle behöva, säger Patrik Björk och fortsätter:

– Odenplan har ju potential att bli nya Medis. Där är det ju alltid liv och ständigt olika demonstrationer och sammankomster.

Annette Atternäs bodde vid Odenplan på 1980-talet och har nu lämnat innerstan.

– Jag gillar "nya" Odenplan, det har blivit väldigt trevligt, till exempel med soltrappan. Det är mer liv här nu känns det som. Det är bra att det är en öppen plats med torghandel och så att kyrkan syns ordentligt, säger hon.

Vännen Gabriella Engberg, boende på Kungsholmen, är positiv till idén om en saluhall där Läkarhuset ligger i dag. En plan som Mitt i skrev om förra veckan.

– Varför inte? Kör på, säger hon.

"Kungsanförslaget" Foto: Alexander Ståhle/Spacescape

"Hötorgsförslaget". Foto: Alexander Ståhle/Spacescape

Tidslinje

✔ 2006

Genomförandeavtalet för Citybanan skrivs. De ökade gångflödena vid Odenplan föreslås hanteras med en stor galleria under mark.

✔ 2007

Boende i området ser rött (ordagrant) och hänger ut röda skynken i protest.

✔ 2008

I januari säger politikerna nej till gallerian. Främst på grund av att man inte vill att Odenplan ska vara en byggarbetsplats i fler år än nödvändigt. Senare under året återupptas dock planerna, men nu ska gallerian bli mindre och passa in i Citybanans tidsschema.

✔ 2009

Bolaget som driver galleriaplanerna går i konkurs.

✔ 2011

Simuleringar av framtida gångflöden visar att det blir svårt att hantera alla människor om inte något byggs under jord.

✔ 2012

Förslag med en gångpassage med tillhörande butiker presenteras av fastighetsägaren.

✔ 2014

Planerna på en utbyggnad av tunnelbanan gula linjen presenteras. Det här gör gångpassagens framtid osäker då den rent ytmässigt kan krocka med tunnelbaneutbyggnaden. Gångpassagen stannar av.

✔2016

Nytt beslut tas om att gula linjen från Arenastaden ska kopplas direkt in på gröna linjens spår vid Odenplan. Det innebär att man slipper bygga en ny perrong och gräva upp Odenplan igen.

✔ 2017

Citybanan öppnar och ett nytt förslag på en gångtunnel med butiker presenteras.

✔ 2021

Gångtunnelprojektet avslutas "tills vidare".

Se de nya förslagen nedan!

Visa merVisa mindre

Vill ha rockklubb. Patrik Björk skulle gärna se ett ställe med livemusik på Odenplan. Foto: Pekka Pääkkö

Annette Atternäs och Gabriella Engberg, boende på Kungsholmen, är positiva till idén om en saluhall där Läkarhuset ligger i dag. En plan som Mitt i skrev om förra veckan. Foto: Pekka Pääkkö