Arbetslösheten bland unga i Salem har stigit konstant i över ett års tid, och ligger nu över länssnittet med mer än var tionde person i åldern 18–24 år utan sysselsättning.

För att få bukt med den höga andelen arbetslösa unga växlar nu kommunen upp för att försöka nå ut till just den här gruppen.

– Projektet ska hjälpa ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, och till viss del utanför samhället, att hamna rätt. De ska få hjälp att hitta egen försörjning och i slutändan bli självständiga, säger Karin Nordenmalm, chef på arbetsmarknadsenheten på Salems kommun.

Riktar in sig på "hemmasittare"

Tidigare har UPIS, Unga på väg i Salem, endast kunna erbjuda hjälp till de unga som aktivt sökt sig till verksamheten för stöd, eller blivit remitterade dit. Detta har gjort att den grupp som vanligtvis inte tar kontakt med någon myndighet faller mellan stolarna.

Det är dem som kommunen nu vill nå ut till. Framförallt så kallade "hemmasittare" som saknar sysselsättning.

Två fältare ska därför erbjuda ungdomar individuellt stöd genom hembesök, enskilda träffar på lokala mötesplatser och kunna följa med vid ett första möte hos verksamheterna.

Hur når man ut till hemmasittare, som har svårt att söka hjälp?

– Det är främst anhöriga och föräldrar som hör av sig till oss. Ju mer våra fältare är ute och syns i området, desto fler kontakter knyter de och kan hjälpa fler, säger Karin Nordenmalm.

"Hjälp finns att få"

Projektet är ännu i startgroparna, men Karin Nordenmalm uppskattar att fältarna har lyckats knyta kontakt med ett tiotal ungdomar.

Arbetet kommer att pågå till den sista december i år. Fram till dess håller fältarna till – förutom ute i Salem och Rönninge – i en lokal vid Skyttorpsskolan där man kan få hjälp med att skriva cv:n och andra aktiviteter kopplat till arbetssökande.

– Vi tror verkligen att vi kan hjälpa de här ungdomarna att hamna rätt, för hjälp finns att få. Men vi tror inte att så många har kunskap om att vi finns, och det hoppas vi ändra på nu, säger Karin Nordenmalm.