Valla torg kan se annorlunda ut inom kort. Foto: Exploateringskontoret

Nystart för Vallastråket efter förseningarna

Projektet Vallastråket har försenats flera gånger på grund av gravfält från järnåldern. Det har lett till att man tvingats halvera antalet planerade lägenheter som man velat bygga.

  • Publicerad 08:40, 3 feb 2021

Det tog ett tag innan staden kunde gå vidare med sina idéer. I början omfattade förslaget för Vallastråket, som är en del av Årstastråkets andra etapp, ett större område. Bland annat norr om spåren vid tvärbanan.

Men där fanns ett hinder: gravfält från järnåldern som är skyddat av kulturminneslagen.

Det har gjort att man tvingats minska planområdet och antalet lägenheter har sjunkit från 500 till 250.

Stärkt cykelstråk

Elin Lundbäck, projektledare på exploateringskontoret, är trots allt positiv till projektet.

– Många vill ha närservice och att det ska hända någonting kring Valla torg. Vi ser ytan som en viktig punkt mellan Årstafältet och centrala Årsta med potential att bli en bra mötesplats inklusive fler bostäder, affärer och levande bottenvåningar, säger Elin Lundbäck.

Ambitionen är också att stärka gång- och cykelstråket mellan Årsta torg och Årstafältet, för att göra platsen mer attraktiv. 

Tyck till!

Många i området har hört av sig och vill ha mer information om projektet.

Under året planeras en så kallad ”tidig dialog” med invånarna och det handlar om att samla in medborgarnas syn på projektet. Det brukar göras med hjälp av enkätundersökningar, intervjuer eller frågeställningar via ett nätverktyg på stadens hemsida.

– Men formen och tidpunkten för den tidiga dialogen för Vallastråket är inte bestämd, säger Elin Lundbäck.

Av de 250 lägenheterna byggs cirka 100 av Wallenstam AB, med verksamhet i bottenvåning söder om tvärbanan, medan Wästbygg projektuveckling AB tilldelats ungefär 70 norr om tvärbanan.

Vallastråket

December 2020: Arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjades. Samtidigt fick Wallenstam AB och Wästbygg projektutveckling AB markanvisningar för bygge av bostäder, kommersiella lokaler och kontor.

Januari 2022: Planen är att kunna inleda ett första samråd med allmänheten.

December 2022: Detaljplanen planeras gå ut på granskning.

Mars 2023: Detaljplanen väntas kunna antas och därefter kan bygget börja.

Visa merVisa mindre