Storebror ser dig – och varnar ifall du ser ut att hamna nere på spåret.

Region Stockholms försök med AI-övervakning på 14 tunnelbaneperronger har resulterat i att två självmordsförsök kunnat förhindras.

– Det är personer som hoppat ner på spåret och där man lyckats stoppa tågen i tid, säger kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Larmar om avvikande beteende

Övervakningskamerorna på perrongerna har utrustats med AI-program, som lär sig att känna igen hur resenärer beter sig, och som reagerar när någon avviker, till exempel befinner sig på perrongen under en längre tid.

Det kan också handla om onyktra personer som kommer för nära spårkanten, eller om spårspring. Kamerorna larmar då trygghetscentralen, som kan agera genom utrop i högtalaren, eller skicka dit personal.

– Vid 11 tillfällen har det handlat om misstänkta suicidförsök, där personal tillkallats och kunnat hjälpa personerna, säger han.

https://www.mitti.se/nyheter/sl-bussarnas-framdorrar-fortsatt-stangda/repvaA!Hb7WyJyoVac9bm3d4O1eXw/

Flest avvikelser i Vällingby

Försöket har pågått i snart tre månader. På den tiden har 276 larm kommit in. 108 av dem har gällt personer som kommit för nära kanten och 91 där personer befunnit sig på spåren.

Av de 14 stationerna är det i Vällingby som kamerorna fått jobba hårdast, med 47 larm. Därefter kommer Liljeholmen med 40.

Föga förvånande är det under lördag och söndag, och mellan klockan 22 och 01, som flest avvikelser rapporteras.

– Det här räddar liv. Dessutom minimeras spårspringet vilket ger färre störningar i trafiken. Ambitionen är att installera detta på alla stationer, säger Tomas Eriksson.

Under hela 2021 omhändertogs 154 misstänkt självmordsbenägna personer i t-banan.

Försöket med AI-övervakning pågår året ut.

https://www.mitti.se/nyheter/nytt-projekt-far-krakor-att-plocka-fimpar/repvay!xNVVBexJ8eUZMOa07wSguw/