Sprängningarna för den nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen är klara. Nu pågår arbetet med tak och innerväggar, ventilation och brandskyddssystem.

Hit ska alla Nacka- och Värmdöbussar flytta in, vilket krävs för att resten av Slussenbygget ska komma vidare.

Innan garaget är klart går det inte att påbörja överdäckningen av Stadsgårdsleden. Men frågan är när. Och vad slutnotan landar på? I oktober fick den nya mittenmajoriteten i Region Stockholm se siffror som fick politikerna att sätta kaffet i vrångstrupen.

Prognoserna pekar mot en tredubbling av den ursprungliga kalkylen – från 1,9 till 5,7 miljarder kronor. Bara under 2022 har siffrorna skrivits upp med en miljard.

– Jag är extremt oroad över signalerna vi får. Ansvarsfrågan behöver nu utredas, men en hel del tyder på att det funnits en alltför dålig styrning, säger det nya investeringsregionrådet Jens Sjöström (S).

I mitten av december beslöt koalitionen av S, MP och C att tillsätta en ny, extern granskning för att få klarhet i vad som hänt.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp om projektet. Vi vill göra en översyn av orsakerna, risker för ytterligare fördyringar och förseningar och hur Region Stockholm har agerat som beställare, säger Anton Fendert (MP).

Den nya terminalen i Katarinaberget ska ersätta den tillfälliga busstationen vid Stadsgårdkajen.

Den nya terminalen i Katarinaberget ska ersätta den tillfälliga busstationen vid Stadsgårdkajen.

Stockholms stad

Hans företrädare Kristoffer Tamsons (M), tidigare ansvarig för Trafiknämnden, anser att informationen från Stockholms stad, som är byggherre för projektet, har varit undermålig.

– Om nu våra värsta farhågor besannas och att det trots bedyranden från staden landar i ännu en miljardnota, är det något man måste reagera kraftfullt på, säger han till Svenska Dagbladet.

Tamsons menar att avtalet med Stockholms stad kan behöva förhandlas om. Han vill även se en oberoende granskning av hela Slussenprojektet.

Jens Sjöström vill avvakta till utredningen är klar.

– Men det är är ganska magstarkt att gå ut och dundra när man har själv haft makten i 16 år. Jag är förbluffad över att de inte har tillsatt en sådan granskning tidigare, säger han om Tamsons utspel.

Eva Rosman är Stockholm stads kommunikationchef för Slussenprojektet. Hon bekräftar att kostnaderna blir högre än i tidigare kalkyler, men menar att vissa av kostnadsökningarna fortfarande kan undvikas.

– Vi håller på att utreda ett antal åtgärder som vi kan vidta för att effektivisera arbetet. Det är viktigt att man sparar på rätt saker. Vi räknar med att kunna presentera slutsatserna i början på det nya året, säger hon.

ARBETE PÅGÅR. Sprängningarna i Katarinaberget blev klara i våras, nu håller väggar och tak på att göras i ordning.

ARBETE PÅGÅR. Sprängningarna i Katarinaberget blev klara i våras, nu håller väggar och tak på att göras i ordning.

Lennart Johansson

När det gäller tidsplanen är Eva Rosman optimistisk. I andra medier har uppgifter förekommit att bussterminalen som "worst case"-scenario skulle kunna bli klar först 2029/2030.

– Vi gör en annan bedömning. Med den information vi har såhär långt känner vi oss trygga med att vi kan hålla fast vid att det blir klart under 2025, säger hon.

Varför har det blivit så mycket dyrare?

– Det finns en rad olika förklaringar, vi kommer att presentera en analys för ledningen i början på januari, säger Eva Rosman.