– Vi befinner oss i ett extremt svårt ekonomiskt läge, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S), när den rödgröna toppen samlades för att återigen presentera en extrabudget.

Orden känns igen från när trion presenterade sin första krisbudget i mitten av mars.

Sedan dess har det ekonomiska läget knappats blivit bättre. Och återigen ger Socialdemokraternas, Västerpartiets och Miljöpartiets gruppledare en känga till den sittande regeringen för minskade statsbidrag till kommunerna.

För att hantera det akuta läget har stadens rödgröna styre tagit fram ännu en extrabudget med kompletteringar av den liggande kommunbudgeten för 2023.

– Vi är i en annan tid nu och det gäller att vara lyhörda för vad som händer i omvärlden, säger Karin Plejel (MP).

Fokus på barn och unga

Den här gången handlar det om 186 miljoner kronor som ska fördelas på de mest krisande verksamheterna.

Utbildningsnämnden som har ansvar för gymnasieskolorna får exempelvis 36 miljoner kronor för att rädda 80 tjänster och lärarledda lektioner.

Socialnämnderna får också en del av kakan. Närmare bestämt 36 miljoner kronor ska täcka upp för ökade kostnader inom vård och aktiviteter för barn och unga. Pengar riktas även till förskolepersonal i vissa områden för att kunna gå ner till sju timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Dessutom får hotade Alfons Åbergs kulturhus en slant på två miljoner kronor.

– Vi räddar det som vi ser är mest prioritet. Barn och unga ska inte behöva betala för krisen, säger Jonas Attenius.

Samtidigt får Grundskolenämnden som står inför tuffa utmaningar – omkring 500 tjänster är hotade – stå utan extra pengar även denna gång.

Stadsmiljönämnden tilldelas däremot hela 92 miljoner. Pengarna ska bland annat säkra rätten att kunna resa för resenärer med funktionsvariationer, men även för att förhindra nedskärningar i stadsrummet när det gäller renhållning och belysning. Men resurserna räcker inte hela vägen, 43 miljoner måste fortsatt sparas in.

De extra pengarna kommer främst från ökade skatteintäkter. En tredje kompletteringsbudget planeras i höst.

– Det vi gör nu är att pusha de ekonomiska gränserna av vad som är möjligt. Det blir inga satsningar, men inga dolda nedskärningar heller, säger Daniel Bernmar (V).