Flera nya kameror har satts upp på Haninge kommuns byggnader, såsom skolor och idrottshallar. Även SL är på gång med fler kameror. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Nya kameror vakar över Haninge

Haninge kommun utökar sin kameraövervakning och sätter just nu upp kameror på flera platser i kommunen. Även SL kan vara på gång med fler trygghetskameror.

  • Publicerad 08:40, 3 feb 2021

Kamerorna är bara ett komplement.

Haninge kommun antog förra året ett 15 punkter långt trygghetsprogram, där en av punkterna är fortsatt utbyggnad av olika former av kameraövervakning i och i anslutning till kommunens egna fastigheter.

I slutet av 2020 och i början av året har det satts upp kameror i och runt Lyckebyhallen, Åbyskolan och Vikingaskolan. Under året ska kameror också sättas upp i och runt Dalarö skola, vid biblioteket i Västerhaninge, vid Torvalla sporthall, Jordbrohallen och Gula villan, samt vid två förskolor i Vega. Därefter väntar Ribbyskolan nästa år.

Kamerorna är utplacerade på platser där det ofta är skadegörelse, ungdomsrån, knarkhandel eller annan brottslighet.

– Med hjälp av kamerorna kan man upptäcka pågående brott och väktare kan åka ut. Och är det så att man inte kan stävja brott med kamerorna, så kan man förhoppningsvis klara upp brotten med hjälp av kamerorna, säger Jens Davidsson (KD), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor.

Nattvandring. Jens Davidson (KD), uppmanar Vegaborna att starta en förening för att ansluta till nattvandring i kommunen. Foto: Pressbild Haninge kommun

SL sätter upp 1800 kameror

Även SL ska öka på med fler kameror på platser i och kring hållplatser, bussterminaler och pendeltågsstationer. Det kan bland annat handla om entréer eller gångtunnlar i anslutning till stationer.

Snart kommer besked om var de 1 800 nya kamerorna ska sättas upp. Det är ännu inte klart om några av dem placeras i Haninge, men platser där mycket resenärer passerar eller många incidenter rapporteras ska prioriteras.

SL har i dag drygt 22 000 kameror uppsatta i kollektivtrafiken. I somras ändrades tillståndskraven för kameraövervakning, där kollektivtrafiken undantogs, vilket gör att SL kan sätta upp kameror utan att ansöka om tillstånd.

– Nu kan vi göra en bredare satsning där vi på allvar täpper till de blinda fläckarna som vi vet finns, men där vi på grund av lagen tidigare inte kunnat jobba med trygghetskameror, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

På gång i Brandbergen

Jens Davidson menar att det inte bara krävs fler kameror, utan ett bredare arbete.

– Man ska komma ihåg att kamerorna bara är ett komplement i trygghetsarbetet. Det är också bland annat viktigt med ett bra samarbete mellan fältare, socialtjänst, polis, väktare och nattvandring, säger han.

Även polisen vill sätta upp fler kameror i Haninge. Just nu inväntar man klartecken på att få sätta upp kameror i Brandbergen. Sedan tidigare har de satt upp kameror vid Hertigs torg i Jordbro.