Utgrävningarna på Björkö har länge fokuserat på hamnområdet i Svarta jorden som ligger innanför Birkas stadsvall. Men nu har en grupp arkeologer från Stockholms universitet hittat spår efter en stor båtanläggning med uppdragningsplatser och varvsverksamhet på den norra udden av ön.

– Sjöfarten var viktig, vikingaskeppet är ikoniskt, så någonstans måste de ju ha reparerat sina båtar. Nu har vi de konkreta bevisen på var detta skedde. Om man formulerar sig lite anakronistiskt så var kanske Birka shoppingcentret och detta är verkstäderna, säger Sven Isaksson, professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet.

Gamla föreställningar

Fynden ifrågasätter den gamla föreställningen att det enda som fanns utanför stadsvallen runt Birka var gravplatser och ödemark.

– Det som nu kommer fram är att det var en intensiv maritim verksamhet på norra udden. Vi har bara skrapat lite på ytan och redan nu måste vi tänka om. Modellen med bara en hamn inne i Svarta jorden fungerar inte.

Förutom varvsplatsen, som visar att båtar har reparerats och servats där, har även lämningar efter hela nio stycken angöringsplatser hittats längst den norra udden. Folk har alltså kunnat gå i land på Björkö via hamnen inne i Birka, men också på andra håll.

– Det får oss att undra om vem som helst fick landa var som helst på ön? Spelade det någon roll om det var innanför eller utanför stadsvallen, frågar sig Sven Isaksson.

Många nya fynd

Stadsvallen var nämligen inte bara en försvarsanläggning utan även en juridisk och ekonomisk gräns, menar han. Innanför vallen kan någon ha garanterat köpmän och hantverkare säkerhet i utbyte mot tullar eller tillgång till ny teknik.

Vid undersökningen av varvsplatsen har mer än 900 fyndnummer registrerats, många av dessa med flera föremål i varje. Bland annat har arkeologerna hittat glödskal som visar att det fanns en smedja på plats, runt 10-15 huggna nitar samlade i en hög intill en sten, och ett skavjärn som man använt för att forma plankorna i båtarnas träskrov.