Skadade. Gravarna har fått skador, men hur omfattande de är vet Länsstyrelsen inte än. Foto: Leif Grönwall

Nya fornfynd - cykelväg stoppad

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen vid Skördevägen i Viggbyholm har stoppats. Detta efter att tre vikingatida gravar har upptäckts.

  • Publicerad 13:34, 7 dec 2021

Vi vet inte hela omfattande själva skadan än

I Viggbyholm byggs det för ett nytt bostadsområde och nyligen startade arbetet med en ny gång- och cykelväg och en breddning av Skördevägen.

Men nu har arbetet har stoppats. Detta efter att byggarbetarna stött på en grav som man tror är från yngre järnåldern.

En miss

– Arbetet stoppades då det blivit skador på fornlämningen. Vi gjorde då en skadeinventering på den graven, säger Marcus Hjulhammar från Länsstyrelsen.

När detta gjorde hittade arkeologerna två gravar till, söder om Skördevägen. Dessa ha tidigare varit okända.

– De här nya är ganska stora, den ena är åtta meter i diameter. Man undrar varför man inte sett dem tidigare, säger arkeologen John Hamilton från Arkeologerna.

Området är kulturmiljöskyddat. Men varför man missat att gravarna fanns på platsen och påbörjat arbetet är oklart. Både Länsstyrelsen och kommunen säger till Mitt i att det var en ”miss”.

– Den här ytan ingick inte i prövningsansökan som ska skickas in till länsstyrelsen. Vi har en bra kommunikation med kommunen men något har gått fel. Vi håller på med intern beredning och vi kommer att klarlägga vad som har gått fel, säger Marcus Hjulhammar..

Elisabeth Rosenberg, exploateringsingenjör på Täby kommun svarar på mejl:

”Det beror troligen på missförstånd mellan kommunen och länsstyrelsen.”

Den första graven har fått skador av byggarbetet. En av de andra gravarna har också omfattande skador. Men man vet inte om de uppkommit nu eller om de uppstått vid tidigare byggen.

Fullt med arkeologiska fynd

2019 hittade arkeologerna spår av en vikingaby som kallas Vikby i området. En stor undersökning gjordes, då hittades bland annat en unik silverskatt.

De nya fynden är askgravar som ska undersökas de kommande veckorna.

–  Man kan på många sätt jämföra hur de här gravarna förhåller sig till gårdslämningarna, säger arkeologen John Hamilton.

Planen är att arkeologerna ska vara klara i december. Efter det ska fynd från gravarna tas om hand om. Först därefter kan vägarbetet fortsätta.

”Beroende på hur vintern blir räknar vi med att arbetena ska vara klara tidigast i januari, men senast i mars 2022. Utan den arkeologiska utgrävningen hade vi planerat för att det skulle vara färdigt före årsskiftet” skriver Elisabeth Rosenberg.

Allt detta innebär en ökad kostnad för kommunen. Elisabeth Rosenberg uppskattar att utgrävningen kommer att kosta 300 000 till 400 000 kronor.

Undersöks. Här kan man se en av gravarna som håller på att undersökas bredvid Skördevägen i Viggbyholm. Foto: Leif Grönwall

Byggprojekt. Såhär kan det se ut när det nya bostadsområdet är klart i Viggbyholm. Foto: Täby kommun

Hur ska det nya bostadsområdet se ut?

Området ligger sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E18 i norr och Skördevägen i sydost. De flesta har nog sett byggnationerna från E18.

Sammanlagt ska 230 nya bostäder komma på plats.

En idrottshall och lokaler för handel ska byggas.

En ny naturpark byggs i området.

Utbyggnaden kommer att ske i etapper och påbörjades i år och ska pågå till 2025.

De första bostadshusen beräknas vara klara för inflyttning under våren 2023.

Fakta: Täby kommun

Visa merVisa mindre

Kulturmiljölagen skyddar

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och får inte skadas.

Den som ska uppföra en byggnad har ett ansvar för att ta reda på om åtgärderna kan beröra någon fornlämning och bör i så fall samråda med länsstyrelsen.

Det är länsstyrelsen som beslutar om det ska göras en arkeologisk undersökning och om fornlämningen får tas bort.

Källa: Länsstyrelsen

Visa merVisa mindre