Trafiksäkerheten ska höjas, inte minst för barnens skull. Foto: Mostphotos

Nya busskuddar ska öka trafiksäkerheten

Stockholms stad satsar nu 150 miljoner kronor på att göra staden säkrare att gå och cykla i, särskilt för barn. I Hägersten-Älvsjö blir det busskuddar på Personnevägen, Sjöviksvägen och Mickelsbergsvägen.

  • Publicerad 06:30, 25 nov 2021

I höst har trafikkontoret börjat med etapp 2 i sitt arbete med ökat trafiksäkerhet. En rad åtgärder genomförs runt om i staden, fram till våren 2021.

I Hägersten Älvsjö görs arbeten på tre platser:

● Personnevägen i Hägersten smalnas av vid korsningen med Västertorpsvägen och i höjd med t-banestationen Hägerstensåsen. På den senare platsen byggs också en busskudde.

● På Mickelsbergsvägen i Älvsjö byggs en upphöjd passage vid övergångsstället nära Stora Mans väg. Övergångsställena vid korsningen med Västerängsvägen och vid busshållplatsen med samma namn får busskuddar.

● På Sjöviksvägen i Årstadal förses övergångsställena vid Ingenjörsvägen och Grönbrinksgatan med busskuddar.

Kostar 150 miljoner

Totalt kostar trafiksäkerhetsåtgärderna, som också görs på Norrmalm, Kungsholmen, i Hässelby-Vällingby, Skärholmen och i Spånga-Tensta, 150 miljoner kronor. Syftet är framförallt att göra staden säkrare att gå och cykla i, särskilt för barn.

– Generellt så har bilisterna svårt att hålla hastigheten. Man höjer den för mycket. Vi måste därför få bilisterna att hålla nere hastigheterna. Vi gör åtgärder som upphöjda övergångsställen, busskuddar och avsmalningar vid utsatta platser, där barn och förskolor finns. Det är där de behövs, kommenterar trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).