Sisjön

– Vi kan lägga i lite vitlök också, så kan man nästan laga en hel gryta på det här.

Morötterna, som hunnit få små groddar, den något mjuka rödlöken och de lite bruna champinjonerna får sällskap i kartongen av ett par flagnande vitlökar.

Butikschefen Tommy Axebrink studerar vågens siffror och konstaterar att svinnsmartlådan nu passerat tvåkilosstrecket, och därmed är redo att placeras ut i butikshyllan till ett pris av 20 kronor.

Likadana hyllor finns även på Willys-butikens brödavdelning och i charkkylen och är ett sätt för butiken att försöka bli av med varor som närmar sig bäst-före-datum – innan de blivit avfall.

Sedan årsskiftet har det nämligen blivit betydligt krångligare för matbutikerna att slänga sitt matsvinn.

Populära lådor. Frukt och grönt som riskerar att bli gammalt samlas ihop i så kallade matsvinnslådor som säljs till ett längre pris. "De brukar försvinna snabbt", konstaterar Tommy Axebrink, butikschef på Willys i Sisjön.

Populära lådor. Frukt och grönt som riskerar att bli gammalt samlas ihop i så kallade matsvinnslådor som säljs till ett längre pris. "De brukar försvinna snabbt", konstaterar Tommy Axebrink, butikschef på Willys i Sisjön.

Markus Andersson

Hårdare krav från årsskiftet

Enligt den nya avfallsförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet, ställs nu hårdare krav på utsortering av matavfall, alltså att innehållet måste skiljas från förpackningen.

– För oss handlar det till exempel om att plasten på gurkan eller fläskfilén måste tas bort innan avfallet kan slängas. Det tar ju lite extra tid och även utrymmer i anspråk och man vill ju därför undvika att hamna där, säger Tommy Axebrink.

Det nya kravet gäller både hushåll och verksamheter, men ett hundratal kommuner, däribland Göteborg, har beviljats dispens för hushållsdelen för att köpa sig mer tid innan hela omställningen ska vara genomförd år 2027.

Även verksamheter kan få dispens från utsorteringskravet, men enligt miljöförvaltningen har man ännu inte fattar några beslut om dispens för livsmedelsbutiker i Göteborg.

Dock finns inkomna ansökningar som just nu är under handläggning.

På Willys i Sisjön har man redan kommit en bra bit på väg mot att eliminera matsvinnet, mycket tack vare ett samarbete med Räddningsmissionens sociala livsmedelsbutik Maträtt, som hämtar varor tre gånger i veckan.

Klipp. Genom att skänka eller sälja ut varor med kort datum minskar butikerna sitt matsvinn.

Klipp. Genom att skänka eller sälja ut varor med kort datum minskar butikerna sitt matsvinn.

Markus Andersson

Tror på ökade donationer

Ida-Lina Frisell Aasland, områdeschef för socialt företagande och Maträtt, tror att de nya kraven på sikt kan leda till fler donationer.

– På nationell nivå och när det gäller företag som tar ett stort ansvar i det här så kan vi se att donationerna ökar, men i övrigt har vi inte sett så mycket förändring som vi hade hoppats på.

Hon ser dock en farhåga i att det i förändringen ska skapas nya affärsidéer som skulle kunna stå i vägen.

– Vi ser redan att det finns potentiella tjänster, där man sorterar ut avfallet till en kostnad, och då går man fel väg. Därför hade vi velat se ett krav från livsmedelsbranschen och de kommunala och privata avfallsanläggningarna att man ska donera istället för att slänga.

Hon betonar att Maträtt mestadels jobbar med produktionsledet, där de får de stora volymerna, men även med livsmedelsbutiker, främst inom dagligvarubolaget Axfood där bland andra Willys och Hemköp ingår.

– Den här nya avfallsförordningen kommer nog att bidra till att företag får syn på vad det är man slänger och därmed tittar på vad man kan göra annorlunda, säger Ida-Lina Frisell Aasland.

Nya regler. Kravet på utsortering av matavfall innebär merjobb för butikerna när innehållet måste skiljas från förpackningen. Därför försöker Tommy Axebrink, butikschef på Willys i Sisjön, att stå med så lite svinn som möjligt.

Nya regler. Kravet på utsortering av matavfall innebär merjobb för butikerna när innehållet måste skiljas från förpackningen. Därför försöker Tommy Axebrink, butikschef på Willys i Sisjön, att stå med så lite svinn som möjligt.

Markus Andersson

Parerar beställningarna

För Tommy Axebrink och hans medarbetare har inte de nya kraven inneburit någon stor förändring i arbetsrutinerna.

– Har man gjort lite jobb innan så är det inte revolutionerande.

Något som underlättar för att minska matsvinnet, menar han, är att butiken får leveranser varje dag.

– Det gör att vi kan parera våra beställningar. Säljer vi lite äpplen ena dagen så kan man dra ned på just det nästa. I grunden handlar det om att bli duktig på att förutse så att man köper in lagom mängd varor.