Nu öppnar ytterligare en sträcka med fyra filer på Ekerövägen.

Natten till onsdag öppnar sträckan genom Lindö båda tunnelrör och ner till avfarten till Edeby, en sträcka på 2,5 kilometer.

I slutet på juli flyttades trafiken över på den nya vägen med ett körfält i vardera riktning, och under de första veckorna i augusti lades sista handen på asfaltering och linjemålning.