Färsk statistik från Brå, Brottförebyggande rådet, visar att det dödliga våldet med användning av skjutvapen ökade i Sverige under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt visar siffrorna att övrigt dödligt våld, främst dödligt våld i en parrelation, minskade. 

Under fjolåret konstaterades totalt 116 fall av dödligt våld i Sverige. Det är tre fall fler än 2021.  

I 63 av fallen, 54 procent, användes skjutvapen vilket är 18 fall fler än 2021 då skjutvapen användes i 40 procent av fallen.

I ett av fallen där skjutvapen användes under 2022, var offret en kvinna. I övriga 62 fall var offret en man eller pojke. 

Dödligt våld i väst 

I polisregion Väst, där Göteborg ingår, ökade dödsfallen som följd av våld från 17 till 19 jämfört med året innan. Skjutvapen orsakade sex av dödsfallen under 2022. Året innan var skjutvapen inblandade i tre dödsfall.  

Tittar man på hela landet visar siffrorna att merparten, 108 fall, av det dödliga våldet under fjolåret drabbade personer som är 18 år eller äldre. Resterande åtta fall avsåg offer under 18 varav alla var pojkar.  

Bara mördade kvinnor i relationsvåld

Dödligt våld i en parrelation uppgick till tio fall under 2022 i Sverige. Det är nio fall färre än 2021. I samtliga tio fall av dödligt våld i parrelation var offret en kvinna. 

– Dödligt våld i närstående parrelation är en antalsmässigt liten kategori, vilket innebär att resultaten kan variera ganska mycket från år till år. Därför bör man tolka de årliga förändringarna med försiktighet, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå i en kommentar.