På mottagningen finns möjlighet för barn upp till fem år och deras föräldrar att träffa psykologer vid behov. På mottagningen finns psykologer med särskild kompetens att utreda och behandla små barn och stötta föräldrar.

Samtidigt som öppningen i Dalen i början av september, startade fem andra mottagningar i länet. Enligt Region Stockholm är mottagningen en del i en pågående satsning på barn och ungas psykiska hälsa.

- Malinamottagningarna förstärker det stöd som barn och föräldrar får inom mödra- och barnhälsovården. Tidig upptäckt och stöd vid psykisk ohälsa minskar risken för allvarliga problem senare under uppväxten, säger Christoffer Bernsköld, avdelningschef för närsjukvård på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholms hemsida.