VILL HA VÄKTARE. Grönblåa majoriteten vill sätta in väktare vid Hornsberg nästa sommar, enligt Rasmus Jonlund (L) och Christer H Sjöblom (M). Foto: Linda Gren/Per Brandt/Stockholms stad

Ny plan: Sätta in väktare i Hornsberg

Nobben för ordningsvakter. Nu vill stadsdelen testa ett annat grepp för att minska stöket i Hornsberg om sommaren – väktare.

  • Publicerad 15:25, 11 dec 2020

De senaste somrarna har staden nekats tillstånd för ordningsvakter vid Hornsberg. Enligt polisen finns det helt enkelt inte statistik som backar upp ett behov av det, något som tidigare fått stadens säkerhetschef att reagera starkt. Oppositionen i stadsdelsnämnden har även kritiserat den styrande grönblåa majoriteten för att inte göra mer för att öka tryggheten.

Mer skydd för badande i Hornsberg – men inga ordningsvakter

Men nu har majoriteten lagt fram ett nytt förslag. Istället för ordningsvakter vill de sätta in väktare i området.

Det är Moderaterna i stadsdelsnämnden som varit drivande i frågan.

Idén kommer från bland annat Järfälla. Även där nobbades kommunen ordningsvakter, men man satte in väktare som inte kräver samma typ av tillstånd. Det har gett resultat, enligt Christer H Sjöblom, gruppledare för Moderaterna på Kungsholmen.

– Vi lär inte få ordningsvakter nästa sommar heller med nuvarande regelverk så då ser vi det här som det snabbaste alternativet för att öka tryggheten, säger han.

– Inte minst har vi sett hur parkeringsvakter trakasseras där när de försöker göra sitt jobb, det här skulle till exempel kunna stötta dem. 

Väktare har inga särskilda befogenheter, som ordningsvakter har, men enligt Sjöblom hoppas man att den uniformerade, fysiska närvaron kan höja trygghetskänslan.

– De kan, precis som vem som helst, ingripa vid pågående brottslighet och kanske är de mer benägna och lämpliga att göra det än allmänheten. I andra fall kan det kanske räcka med tillsägelser. De skulle kunna vara polisens ögon och öron på platsen, säger han.

Stadsdelsförvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda hur det här kan lösas praktiskt och pengamässigt.

Stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) hoppas att detta är något staden centralt nappar på.

– Vi hoppas att staden tycker det här är något att testa och att Hornsberg då kan fungera som försöksverksamhet för hela stan. Vi tror att det behövs. Jämte ett vardagligt folkliv kan människor i uniform innebära en trygghetsfaktor, säger han.

Ordningsvakter kontra väktare

Ordningsvakter

Utbildas och förordnas av polisen. Det krävs tillstånd för ordningsvakter och de har begränsade polisiära befogenheter och får bland annat omhänderta personer som är berusande eller stör på allmän plats, samt lyder under Polismyndigheten. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet och ska lämna rapport om de får kännedom om brott

Väktare

Väktare får bara ingripa på samma sätt som vem som helst, så kallat envarsingripande. Det handlar om att gripa någon som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och kan tas på bar gärning eller flyende fot. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare.

Källa: Polisen.se

Visa merVisa mindre