HEDEN

När Göteborgs stad beskrev förutsättningarna för planen för Hedens framtid lyckades man, medvetet eller omedvetet, formulera det grundläggande problemet som platsen omgärdas av i följande två meningar: "Det finns nog lika många synpunkter om Heden som det finns göteborgare. Vissa vill bygga på den öppna ytan medan andra tycker att platsen inte ska förändras alls."

Samtidigt påpekas att det finns ”en politisk enighet att utveckla och förtydliga Heden för huvudändamålet – en idrotts- och kulturaktivitetsplats i form av ett stort offentligt stadsrum och som en resurs för evenemangsstaden Göteborg”.

Men som läget är händer mest ingenting. Och trots den uttalade politiska enigheten ligger planerna för Heden i stort i malpåse sedan juni 2017.

Diskuterats flitigt

Sedan dess har områdets framtid diskuterats flitigt i media. Idel åsikter och såväl gamla som nya idéer bollas fram och tillbaka mellan politiker och tjänstemän, arkitektteam och allmänna tyckare.

I en stor artikel i Göteborgs-Posten 27 juli 2021 formulerade Elisabeth Lann (KD), dåtida kommunalråd med ansvar för idrottsfrågor, problematiken enligt följande: ”Heden är lite ”untouchable” för att någon alltid blir upprörd. Jag känner lite att man måste bryta det tabut.”

Och på den vägen är det.

Nytt landmärke

Men det finns hopp om en framtida förändring signerad Gunnar Anjou och Anders Erlandsson. Så här beskriver arkitekterna själva sin helhetslösning för Heden.

– Heden skall vara en trivsam för alla, en all-aktivitetspark för fotboll, handboll, idrott, skridsko, lek, motion, friskvård, event, kultur och boende.

Allt med utgångspunkt från stadsbyggnadschefen Albert Liljenbergs plan för Heden från 1925, som visade hur boulevarden Vasagatan fortsätter österut över Heden till Bohusgatan.

– En lösning som vi tar fasta på. Stenstaden, det vill säga befintlig bebyggelse i väster och öster, kan sammanlänkas med nya bostadskvarter i skala med Vasastan mellan boulevarden och Parkgatan. Biltrafik till parkeringsgarage nås under mark. Totalt skapas cirka 1 500 lägenheter. Boulevarden blir bilfri men trafikeras av bussar, cyklister och gående.

En boll i glas

Söder om Boulevarden byggs tre fotbollsplaner varav en nedsänkt som blir en eventplats, en mötesplats likt ett göteborgskt Forum Romanum. Ovan boulevarden placeras ett 18 våningar högt hotell utformat som en fristående boll i glas.

– Den är en symbol för Göteborgsfotbollen i allmänhet och ungdomsturneringarna Gothia och Partille Cup i synnerhet. Ett landmärke för Göteborg. Vi kallar den för ”Symbollen”.

– Ungdomsturneringarna har en kraft och magnetism, världsvida långt utanför Göteborg, och det måste vi bygga vidare på. Lagen kommer från hela världen och möts här i fred. Rent symboliskt är det fantastiskt, viktigt och stort, inte minst för Göteborg som varumärke.

Södra delen av Heden byggs om till ett böljande ekologiskt parklandskap, där natur och byggnader organiskt samverkar till spännande arkitektur ett miljöprojekt som delvis under mark rymmer ett centralbad eller alternativt en handbollsarena. Dessa nås från Engelbrektsgatan.

Ovan på kullen skapas en all-aktivitetspark med plats för motion lek och skidåkning med mera. Här placeras också två juniorfotbolls-planer. Befintliga tillfälliga byggnader rivs.

Temporära lösningar

Vad skiljer ert förslag från de andra som lagts fram rörande Hedens framtid?

– Heden har blivit enavstjälpningsplats för parkering och provisoriska byggnader. En bra-att-ha-yta som kan nyttjas på bättre sätt. Vi tar ett helhetsgrepp och gestaltar den till en central mötesplats för sport, idrott och bollsporter – mitt i stan, säger Gunnar Anjou.

– I dagsläget kan Heden bara korsas på ett sätt, så vi föreslår också flera diagonala gång- och cykelstråk över ytan för en genare framkomlighet. Så till skillnad från idag blir Heden ett trevligt, livaktigt område under fler av dygnets timmar, säger Anders Erlandsson.