Stadens arbete med att omvandla Husby centrum pågår för fullt. Området har tidigare uppfattats som otryggt av invånarna enligt trygghetsmätningar, och flera insatser har därför gjorts eller planeras att göras, för att förändra situationen.

Det senaste i raden är en ny, offentlig toalett. I medborgardialoger har boende i området uttryckt en frustration över att inga sådana funnits i centrum, och att det därför varit svårt att vistas där under längre perioder.

Framför allt är det mammor med barn samt pensionärer som har haft en stark önskan om att toaletter ska uppföras, berättar Dennis Wedin (M), ordförande i Svenska Bostäder, som byggt toaletten.

– Det här är verkligen ingen skitfråga! Vi vill att Husby centrum ska bli som ett andra vardagsrum för invånarna, och då behövs bekvämligheter som toaletter, säger han, och fortsätter:

– Jag hoppas det här ses som en signal till kvinnor och barn om att de ska känna sig välkomna. Länge har centrum varit en plats där mestadels män vistas. Det här ska göra det mer tillgängligt för alla.

Ska skapa mer trygghet

Dennis Wedin menar att det även är en trygghetsfråga.

– Det här gör att det kan vara liv och rörelse i området på ett helt annat sätt. När det blir höst och vinter är det framför allt viktigt; man kanske inte känner att man vill gå hela vägen hem i mörkret bara för att gå på toa.

Toaletten består av flera toalettbås, och är belägen i centrum vid Edvard Griegsgången, bredvid apoteket. För att den ska hållas fräsch och trygg kommer den vara bemannad och ha specifika öppettider.

– Den kommer vara öppen sju dagar i veckan. För att upprätthålla en standard kommer den att ha personal och därför kosta en mindre summa, säger Dennis Wedin.

Toaletten har kostat ungefär 750 000 kronor att bygga.

Tryggshetscertifierar

Näst på tur i Svenska Bostäders arbete i Husby är att trygghetscertifiera bostäder, berättar Dennis Wedin.

Det handlar bland annat om att göra alla källarutrymmen ljusare och ersätta så kallat hönsnät med riktiga stålburar, och att boende ska få en blipp för att komma in i vissa utrymmen.

– Sedan är det andra skalskydd och att vidta åtgärder som minskar inbrott och ökar tryggheten. Väktarbolagen ska ha mer lokal närvaro och kunna vara på plats riktigt snabbt om något händer, och vid behov kunna punktmarkera adresser, till exempel, säger han.