I dag finns ingen ceremonibyggnad här. Ceremonierna hålls i regel vid Skogskyrkogården, vilket gör det besvärligt för de sörjande som får åka långt för själva gravsättningen.

Den nya byggnaden har en budget på cirka 40 miljoner kronor och finansieras genom begravningsavgiften och inte kommunalskatten.

Målet är att byggnaden ska stå klar 2024. Stadsbyggnadskontoret ska nu gå igenom de yttranden som kommit in under granskningstiden som avslutades den 18 november.