Sandvikskolan. Grupperna på skolan har varit för stora för Johan, menar Anna. I stället har han undervisats i en korridor utanför klassrummet av en elevassistent som saknar utbildning om Johans diagnoser. Foto: Alexander Kuronen

Ny kritik mot skola efter utredning

Den kommunala Sandvikskolan i Viksjö är särskilt inriktad på elever med autism. Ändå har femteklassaren Johan mått allt sämre av att gå dit. Nu kritiseras skolan på flera punkter i en utredning av kommunen.

  • Publicerad 11:30, 26 jan 2021

Mitt i Järfälla kunde i höstas berätta om hur föräldrar till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kritiserar flera skolor i kommunen. De efterlyste mer kompetens och resurser.

Mest framträdande i artikeln var Anna och hennes son Johan. Sedan hösten 2016 har han gått på Sandvikskolan som är särskilt inriktad på elever med autismspektrumtillstånd.

– Han mår jättedåligt. Han är jättetrött och vill absolut inte gå till skolan, sa Anna.

Sågas i utredning

Nu bekräftas hennes kritik i en utredning av barn- och ungdomsförvaltningen. Där får skolan kritik på en rad punkter för hur de agerat när det gäller Johan.

Redan innan han började i första klass fick skolan veta att han var i behov av särskilt stöd. Ändå dröjde det till vårterminen i trean innan en utredning av hans stödbehov genomfördes.

”Detta är en brist i skolans hantering av ärendet”, konstateras det.

Förvaltningen skriver också att utredningen om Johans stödbehov inte utgör ett tillräckligt underlag, vare sig när det gäller hans behov eller hur stödinsatserna ska utformas. Bland annat är det otydligt vilka svårigheter Johan har och hur de påverkar hans förutsättningar att nå kunskapskraven, heter det.

”Det är därför inte möjligt att bedöma om de åtgärder som finns beskrivna i åtgärdsprogrammet är adekvata”, skriver förvaltningen som anser att en ny utredning behöver göras.

Satt utanför klassrummet

Särskilt allvarligt ser förvaltningen på att Johan för det mesta undervisats utanför klassrummet, utan att orsaken till det har analyserats.

Mamma Anna tycker att förvaltningens utredning är ”fantastiskt bra gjord”.

– Jag upplever att skolan inte har vetat vad som ska göras. De har testat sig fram och famlat i blindo, säger hon.

– Det allvarligaste är att det är en skola som ska vara anpassad för barn med särskilda behov, och att man går ut med det.

Mindre sammanhang väntar

I flera år har Johan stått i kö till en skola i en annan kommun. Häromdagen stod det klart att han kommit in och att Järfälla kommun godkänt en flytt.

Anna berättar att hennes son är jätteglad över beskedet. Hon säger att det på den nya skolan finns tillgång till betydligt mindre elevgrupper.

– Det är klart att jag känner att det här gick vägen för oss, men vad händer med alla andra barn som blir behandlade på samma sätt? De kanske inte har föräldrar som orkar driva en process på samma sätt.

Johan och Anna heter egentligen något annat.

Politikern: Måste bli mindre grupper i skolorna igen

Har kämpat. Anna uppmanar andra i liknande situation att inte ge sig. Foto: Mikael Andersson

Föräldrarnas kritik i korthet

Mitt i Järfälla hade i höstas kontakt med sex föräldrar till barn med NPF-diagnoser. Barnen går på kommunala grundskolor i Järfälla. Föräldrarna uppgav att:

Skolpersonalen är för fåtalig och har inte tillräcklig utbildning eller förståelse för NPF.

Grupperna är för stora och lektionerna inte utformade för deras barn.

Deras barn känner sig inte hemma i skolan och undviker i vissa fall att gå dit.

Samtidigt finns enskilda medarbetare, ”eldsjälar”, som gör allt de kan för barnen.

Visa merVisa mindre

Erfarenhet. ”Vår skola har lång erfarenhet av elever med särskilda behov”, säger rektorn. Genrebild. Foto: Mostphotos

Skolan ser nu över sina rutiner

Sandvikskolans rektor säger att det är ”en komplicerad process” när elevers behov av särskilt stöd utreds, med många perspektiv som ska tas i anspråk. Hon välkomnar emellertid kritiken.

Enligt rektor Jessica Blomgren kommer Sandvikskolan nu att se över sina rutiner. Målet är att säkerställa att utredningarna håller en hög nivå.

Hon välkomnar barn- och ungdomsförvaltningens kritik.

– För oss specifikt, lyfter det självklart värdet av att fortsätta utvecklingen av vårt systematiska arbete för att säkerställa alla elevers rätt till en god och tillgänglig undervisning, säger hon i en skriftlig kommentar till Mitt i.

Vilket budskap vill du ge till föräldrar som kanske ifrågasätter hur lämplig Sandvikskolan är för deras barn?

– Vår skola har lång erfarenhet av elever med särskilda behov, då vi har såväl grundsärskola som kommungemensamma platser för elever med autism.

Jessica Blomgren säger att skolan arbetar kontinuerligt när det gäller både lokaler, tydliggörande pedagogik och kompetensutveckling bland personal.

– När dilemman uppstår försöker vi hitta lösningar och anpassningar utifrån vårt statliga uppdrag, ibland kan detta vara en utmaning.

Har Johan fått någon ursäkt eller kompensation av Sandvikskolan?

– Vi har haft en pågående dialog under en längre period där vi på skolan har kunnat se att eleven har gjort flera framsteg i sitt lärande.

– Det är alltid tråkigt när elever eller vårdnadshavare upplever att skolan inte gör tillräckligt, något vi försöker bemöta på olika sätt och på olika nivåer.

”Tar allvarligt på kritik”

Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör i Järfälla, bedömer att kommunens skolor har goda kunskaper om elever med NPF-diagnoser.

– Förvaltningen tar alltid allvarligt på kritik och arbetar kontinuerligt med det i vårt systematiska kvalitetsarbete inom kommunens egna skolor, skriver hon till Mitt i.

Rektor: "Kan förstå många föräldrars oro"