På gång. En ny högstadieskola planeras byggas vid Bällstavägen, och är tänkt att rymma 550 elever. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Ny högstadieskola planeras i Mariehäll

Staden planerar bygga en ny högstadieskola i Mariehäll. Men Socialdemokraterna menar att det är bättre att bygga en F-9-skola när man har chansen.

  • Publicerad 11:40, 19 nov 2020

Gäller att väga skolans verksamhet med vad som efterfrågas.

Förra veckan tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja planarbetet för 350 nya bostäder i Mariehäll. I planerna ingår även en ny högstadieskola med plats för 550 elever.

Tanken är att bebyggelsen ska placeras mellan Tappvägen och Kratsbodavägen, norr om Bällstavägen.

Men Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, tycker att staden bör ta tillfället i akt och bygga en F-9-skola när man nu har hittat en tomt. Han påpekar det underskott bland skolplatserna som länge funnits i Mariehäll och Annedal.

– Det gäller att vara på tårna och redan i planprocesser hänvisa tomter till skolor och förskolor. Här är det viktigt att staden tar det ansvaret, säger Kadir Kasirga.

Han säger att det är viktigt att se till att barnen inte behöver pendla, och att en F-9-skola är lönsamt i det långa loppet då barnen kan vara kvar på samma skola.

Förvaltningars bedömning

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, säger att planerna fortfarande är i ett tidigt skede och att det därför finns utrymme att lägga in vinklar som bör utredas ytterligare. Men han menar att stadens nämnder måste utgå från den planering som görs tillsammans med beställaren, i det här fallet utbildningsförvaltningen.

– Här gäller det hela tiden att väga skolans verksamhet med vad som efterfrågas. Om utbildningsförvaltningen och övriga förvaltningar bedömer att detta fyller behoven tillsammans med övriga skolor som är planerade (se faktaruta reds. anm.) vore det orimligt att vi fattade beslut om en större skola, säger Joakim Larsson

Dock la den grönblåa majoriteten ett förslag på stadsbyggnadsnämndens sammanträde om att utrymmet för bostäder bör utredas i relation till behovet av kommande skolor, då det råder just brist på förskole- och skollokaler i Mariehäll.

– Man måste också ta hänsyn till antalet skolplatser i förhållande till hur många bostäder det i slutändan blir, och det vet man inte exakt vid en startpromemoria.

Det dröjer dock innan spaden kan sättas i marken. Ett samråd väntas kunna genomföras först i januari 2022.

Här planeras fler skolor i Bromma

Södra Solvallastaden: F-9-skola, preliminärt klar 2026.

Riksby: F-9-skola med plats för 1200 elever, preliminärt klar 2028.

Alviks strand: F-9-skola med plats för 900 elever, preliminärt klar 2030.

Ulvsunda/Bällsta hamn: F-9-skola med plats för 900 elever, preliminärt klar 2030.

Visa merVisa mindre