GRÖNT LJUS FÖR GRÖNAN. Mark-och miljööverdomstolen har gett klartecken åt en utbyggnad av nöjesfältet. Foto: Pressbild Parks and Resorts

Ny dom: Gröna Lund får bygga ut

Mark- och miljööverdomstolen har i dag, torsdag 30 juni, gett sitt klartecken åt att Gröna Lund ska få expandera.

  • Publicerad 11:40, 30 jun 2022

Gröna Lunds planer på att bygga ut nöjesparken vid den intilliggande parkeringen har varit en långdragen historia.

Men nu har Mark- och miljööverdomstolen fattat beslut. Domstolen anser att utbyggnaden inte skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden utan är förenlig med de riksintressen som området berörs av Nationalstadsparken och Stockholms innerstad med Djurgården.

– Jag är mycket lättad och lycklig över dagens besked. Nu kan vi äntligen förverkliga drömmen om ett sammanbyggt tivoli på båda sidor Allmänna Gränd. Det är en historisk dag för både Gröna Lund och Stockholm, säger Johan Tidstrand, ägare till Gröna Lund i ett pressmeddelande.

Det har inte heller framkommit något annat skäl att upphäva detaljplanen.

– Gröna Lund är ett av flera utpekade intressen på Djurgården i Stockholm och en utveckling av verksamheten stämmer överens med både kommunens fördjupade översiktsplan och länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan för området, säger Petra Bergman, hovrättsråd, i ett uttalande.

Hon fortsätter:

– Kommunen har anpassat detaljplanen utifrån de synpunkter som länsstyrelsen har haft under planprocessen vad gäller bland annat åkattraktionernas utformning och nöjesfältets bullerpåverkan på omgivningen.

Gröna Lund ska testa vinteröppet

Den nya delen av nöjesfältet kommer att ligga på ett område som idag används som parkeringsplats vid vattnet nedanför Liljevalchs konsthall.

– Det är ett efterlängtat och väl förankrat projekt som nu går in i nästa fas. Vi ska omsorgsfullt förvalta det förtroende som domstolen visat oss. Det nya tivoliområdet med omgivande djurgårdskvarter kan stå helt klart om 4-5 år, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.

Gröna Lund förvandlas till nattklubb

MER om utbyggnadsplanerna

✓ Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utvidga Gröna Lunds nöjesfält.

✓ Bland annat planeras ett antal nya åkattraktioner med sammanlagt sex toppar som tillåts vara högst 45 meter. (Gröna Lunds befintliga nöjesfält finns toppar på 121 meter (”Eclipse”), 95 meter (”Ikaros”) och 80 meter (”Fritt Fall”).

✓ Utmed stranden ska en brygga som blir tillgänglig för allmänheten anläggas. Planen syftar till att säkerställa att byggnader, objekt och publika platser gestaltas med omsorg och anpassas i skala och karaktär till den kulturmiljö som Djurgårdsstaden utgör och som är en del av riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården samt Nationalstadsparken.

✓ Genomförandet av detaljplanen förutsätter också att åtgärder vidtas för att bland annat tillförsäkra de närboende en god inomhusmiljö vad gäller bullernivån.

Visa merVisa mindre

Glädje hos politiker

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M) i Stockholms stad, tog emot beskedet med glädje:

– Gröna Lund är en kär samlingsplats för stockholmare och för de som besöker vår stad. Det är därför ett mycket glädjande besked att Mark- och miljööverdomstolen går på vår linje och tillåter utveckling av Gröna Lund. Det som idag är en tråkig parkeringsplats kan nu åter bli ett levande nöjesfält.

Hon anser dock att det är viktigt att utvecklingen sker med respekt, då exploateringen sker i speciellt område. Men att förslaget bidrar till Djurgårdens unika karaktär.

Samma typ av positivitet återfinns hos kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C).

– Det är ett oerhört positivt besked för Stockholm att domstolen hellre vill ha barnskratt än en parkeringsplats. Att Gröna Lund äntligen får utvecklas innebär fler scener och mer nöjen för Stockholm. Det är viktigt att en stad ska få leva och låta, säger han.

Visa merVisa mindre