I förra veckan fick politikerna i Region Stockholm se nya siffror som visar hur stora SL:s underskott kommer att bli om priset på SL-kortet skulle ligga kvar på nuvarande nivå. Fram till 2032 skulle SL, utan taxehöjningar, gå sammanlagt 11 miljarder kronor back.

– Det skulle bli väldigt kraftiga nedskärningar med indragna linjer och mycket förre avgångar, varnar förra trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M), som är kritisk mot att det nya styret (S, MP och C) valde att frysa priset på SL-kortet inför 2023.

Om M fick bestämma skulle SL-kortet fortsätta att höjas med 2-2,5 procent årligen. Det samlade underskottet fram till 2032 skulle då stanna på 5 miljarder, visar prognosen.

"Kommer tvingas till chockhöjning"

Det nya trafikregionrådet Anton Fendert (MP) säger att han inte har något principiellt emot att höja taxan, men att huvudspåret måste vara att göra kollektivtrafiken mer attraktiv så att den lockar fler resenärer.

– Prognosen visar att taxehöjningar inte löser problemet. Vi vill se om en annan taxepolitik är ett sätt att få tillbaka resenärerna. Risken med för hög taxa är att man tvärtom tappar resenärer, säger han.

Under både 2024 och 2025 ser SL:s ekonomi ut att kunna landa på plus. Men därefter bär det av brant nedåt, om ingenting görs.

– Det nya styret visar att de inte har någon plan. De kommer att tvingas både till chockhöjning av taxan och kraftiga nedskärningar, säger Kristoffer Tamsons.

Anton Fendert (MP) är mer optimistisk, men vill inte ge några besked om framtida taxenivåer eller kommande besparingar.

– Det avgörs i kommande budgetprocesser. I år behöver i allafall ingen oroa sig för några neddragningar på trafiken, säger han.