Det förväntade trafikkaoset på Älvsborgsbron i somras uteblev.

– Vi gjorde simuleringar innan som var rätt hemska. Men nu under sommaren var det mindre trafikstörningar än vad simuleringarna sa. Det är vi väldigt nöjda med. Sedan tycker allmänheten fortfarande att vi stör för mycket, säger Thomas Lundgren, projektledare på Trafikverket.  

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/extra-trangt-pa-alvsborgsbron-infor-oppnandet/repsil!Rm0b6irnn7GLB1PK8Gxh@w/

Underhållsarbetena på Älvsborgsbron delades upp på tre somrar i stället för en sammanhängande period. Syftet var att störa trafiken så lite som möjligt. När etapp två inleds i maj/juni flyttas arbetsområdet till de två östra körfälten. Två i vardera riktning kommer att vara öppna.

Precis som förra sommaren stängs påfarten till Älvsborgsbron från Högsboleden för biltrafik och är endast öppen för busstrafik. Samma sak gäller vid Ivarsbergsmotet på Hisingssidan.

Flera bilister fuskade och körde där ändå. Vad gör ni åt det?

– Under en period hade vi polis stående där. Då fuskade ingen. Under en period hade vi en civil flaggvakt. Då var det nästan ingen som fuskade. Vi kommer att ha flaggvakt även i år, åtminstone i början. Sedan att folk bryter mot lagen. Det kan vi inte förhindra. Men det är ju olagligt, säger Thomas Lundgren.

Blir störningarna ungefär som förra året?

– Ja ungefär. I år kommer det sannolikt bli lite mer störningar även på södra sidan med bara ett körfält på Västerleden från Frölunda. I gengäld får Oscarsleden ett eget körfält upp på bron så där blir det mindre störningar.

Förberedelserna för sommarens underhållsarbete görs redan i mars. Då stängs gång- och cykelbanan in mot staden och gång- och cykelbanan på ”havssidan” blir dubbelriktad.

När de två sista körfälten är klara efter sommaren 2021 står bron i 50 år till, minst.

– Förhoppningsvis har vi till och med gjort det lite bättre nu. Så jag skulle säga kanske 60 eller 70 år. Men det beror också på hur mycket trafiken ökar, säger Thomas Lundgren.

Är ni klara med bron för ett tag framöver efter 2021?

– Nej, det är fler arbeten som kommer behöva göras. Vi ska bland annat måla om hela bron. Jag tror det gjorde senast 1994. Men det kommer inte påverka trafiken i någon större omfattning, säger Thomas Lundgren.