Under pandemiåren var det många som ville bygga ut eller passa på att bygga den där uteplatsen som man funderat på. Och nu när elkrisen tagit vid är det många som ansöker om bygglov för att skaffa kamin. I kombination med att det varit hög personalomsättning på bygglovsavdelningen har det lett till väldigt långa handläggningstider.

– Det är en puckel som skjuts lite framåt. Men från oktober har vi inte längre några vakanta tjänster och under hösten har handläggningstiderna börjat gå ner, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Huddinge.

En digital namninsamling som kallas Bygglovsupproret i Huddinge har fått flera hundra underskrifter den senaste tiden.

– Jag har stor förståelse för att man blir frustrerad på våra långa handläggningstider. Jag förstår också att den som har ett enkelt ärende tycker att det borde gå fort. Men vi kan inte ta alla enkla ärenden först och spara alla som är komplexa, säger Morgan Randall Svahn.

Målsättningen är att handläggningstiden från inkommet ärende till beslut i snitt ska vara 7,5 veckor. De senaste åren har den legat på 12 veckor.

Telefontid bokas med handläggare

Men nu har de kortats något. Handläggningstiden har i snitt varit 11 veckor under hösten.

– Många ärenden har också kommit till beslut. Tidigare hade varje handläggare 60 ärenden, nu är vi nere på 30, vilket vi bedömer är en bra nivå och gör att det kommer att gå fortare framöver.

Under hösten har man också infört ett nytt system där den bygglovssökande får boka telefontid med sin handläggare digitalt.

– Det är inte konstigare än när man ringer till vårdcentralen och kan bli uppringd en viss tid. Tidigare kunde man behöva sitta i telefonkö i över en timme och kanske inte komma fram. Det här ökar tillgängligheten, säger Morgan Randall Svahn.

Den som inte kan boka digitalt kan göra det på telefon via servicecenter. Enklare frågor kan också ställas på telefon till servicecenter eller mejlas till handläggaren.

– Om vi bedömt att det inte går att ge bygglov eller om vi saknar något ringer vi numera upp någon dag efter att vi skickat ut den informationen. Allt det här är förbättringsåtgärder som blivit försenade på grund av ärendemängden, säger Morgan Randall Svahn.