Innan sommaren kom larm från rektorer och lärare på skolor runt om i staden om att elever åt mer av skollunchen på måndagar, precis efter helgen, och på fredagar, när en två dagar utan mat i skolan stundade.

Lågkonjunktur, inflation med högre priser och ett allmänt sämre ekonomiskt läge i världen slår hård mot många familjer, och de skolanställda oroade sig för att en del föräldrar helt enkelt inte hade råd att servera tillräckligt med mat hemma.

När den rödgröna majoritetens budget lades sattes därför målet ett öka antal skolor som erbjuder frukost, med fokus på socioekonomiskt svagare områden.

– I Järva har alla skolor ett högt socioekonomiskt index, och målet var därför att alla skolor i området skulle erbjuda frukost, berättar skolborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd.

Klara B Orreteg

Målet uppnått

Nu är målet slutligen i hamn. Samtliga kommunala grundskolor i Järva serverar frukost till de elever som behöver på morgnarna.

Totalt i hela staden ligger siffran på ungefär 50 procent.

– Det är vårt ansvar att alla elever ska få så bra möjligheter som bara går att klara sin skolgång. En grundförutsättning för att ens orka med dagarna är att man har ätit på morgonen, därför är vi jätteglada över det här. Det är egentligen en rätt liten insats men som kan få stora resultat, säger Emilia Bjuggren.

Vad som serveras skiljer sig från skola till skola.

– Jag vet till exempel att Hjulsta grundskola har en hel, stor buffé! Men det är olika på olika skolor, man utgår från de lokala behoven helt enkelt, det där är personalen bra på att bedöma själva.

Ingen specifik budgetpeng

Satsningen ligger inbakad i skolpengen.

– Det finns inte en specifik budgetpeng för frukost, men vi använder oss av ett socioekonomiskt tillägg vilket innebär att skolor med högt socioekonomiskt index får en betydligt högre skolpeng, och därför kan pengar avsättas för det här, säger Emilia Bjuggren.