SLUTET PÅ ETT KAPITEL? I veckan stängdes grindarna på Vårstavi. Huset ska ut på försäljning efter ett beslut fattat av Stiftelsen Vårstavi. Men nej-sägarna kämpar in i det sista för att göra sina röster hörda. Foto: Claudio Britos

Nu säljs anrika Vårstavi

Striderna om Vårstavis framtid börjar nå sitt slut. I veckan lämnades nycklarna över till mäklaren som nu har i uppdrag att sälja Poul Bjerres gamla hem. Men de som motsätter sig en försäljning låter sig fortfarande inte tystas.

  • Publicerad 08:04, 13 jun 2021

Poul Bjerres gamla hem i Grödinge, Vårstavi, har det debatterats hett kring de senaste åren.

Dold pärla hotar försvinna – anrika Vårstavi säljs

Striden om Vårstavi fortsätter

Fastigheten ägs av Stiftelsen Vårstavi, som på uppdrag av Poul Bjerre ska stötta forskning inom psykoterapin. Men stiftelsen går back, och har sedan 2018 velat sälja den gamla villan. Nu står det klart att en försäljning kommer bli av, efter att stiftelsen i veckan lämnade över nycklarna till en mäklare.

– Det är blandade känslor. Det har varit en verksamhet som engagerat många under många år och som jag har brunnit för. Men tyvärr har situationen utvecklat sig så att vi inte har råd att ha kvar och förvalta Vårstavi, säger Claes Ånstrand, ordförande i Stiftelsen Vårstavi.

Motstånd inom stiftelsen

Men det finns ett stort motstånd mot att villan säljs. Poul Bjerre-sällskapet, som är en undergrupp till Stiftelsen Vårstavi, och Grödinge hembygdsförening är några som genom åren har uttryckt sitt missnöje med stiftelsens beslut.

– Jag tycker det är skandalöst att förstöra något som funnits i över hundra år och som stiftelsen fått förtroende att ta hand om, säger Anita Widén, ordförande i Poul Bjerre-sällskapet och ledamot i Stiftelsen Vårstavi.

Hon hade hellre sett att stiftelsen tog hand om den gamla villan och lät den bli ett centrum för psykoterapins historia i Sverige.

Det här är ett beslut som fattats gemensamt av stiftelsen. Känner du att du kan sitta kvar och stå bakom det här beslutet?

– Jag har reserverat mig. Jag känner snarare att jag företräder de många människor som vill att det här ska bevaras och som genom åren har kämpat för att göra den här platsen till något värdefullt, säger Anita Widén.

"Måste öka intäkterna"

Claes Ånstrand är väl medveten om den kritik som riktats mot styrelsens beslut att sälja Vårstavi. Men han står ändå fast vid att det är rätt väg framåt.

– Om vi ska klara att både genomföra en uppgift som styrelsen har, det vill säga att stödja forskningen kring psykoterapi, och samtidigt behålla Vårstavi, så måste vi öka våra intäkter med flera hundratusen årligen, säger han.

Kan man inte söka stipendier för att täcka den kostnaden?

– Det stöd som finns att få är för att arrangera speciella aktiviteter. Då ska merparten av bidraget gå till aktiviteten och en mindre summa kan i så fall gå till Vårstavi, och det räcker inte. Det vi gör nu är att skapa en möjlighet för stiftelsen att göra det som uttryckligen är vårt uppdrag.

Anita Widén, ordförande i Poul Bjerre-sällskapet och ledamot i Stiftelsen Vårstavi, i det av Bjerre bevarade biblioteket. Foto: Claudio Britos