RÖTT. Cyklarna vid Runbysidan av stationen har fått röda lappar - detta för att kommunen vill se vilka som saknar ägare. Foto: Charlotte Arwedsson

Nu rensas gamla cyklar ut

Runt 120 cyklar vid stationsområdet har den senaste tiden fått röda lappar. Syftet är att rensa ut cyklar som är trasiga eller/och inte används.

  • Publicerad 09:01, 9 maj 2022

Du kanske har sett att cyklarna i cykelstället på Runbysidan av stationen, vid Magasinet samt vid busstorget fått röda lappar? Det är kommunen som för första gången på ett par år genomför en cykelutrensning.

Varför är det viktigt för kommunen att göra det här?

– För att städa upp de cyklar som inte används av någon. Dessa cyklar står och tar upp parkeringsplatser, säger Micaela Tiestö, chef på gata och park.

Enligt uppgift är det ofta trasiga cyklar som lämnats kvar. De kan sakna hjul, däck eller styre. I andra fall kan det vara folk som av ren bekvämlighet lämnar kvar en oönskad stålhäst i kommunens cykelställ.

Vad har ni fått för reaktioner från Väsbyborna?

– De frågor som kommit in har varit av praktisk karaktär. Lite om hur det går till och var förvaringen kommer att vara.

Var kan de som fått sina cyklar bortplockade hämta dem sedan, om de missat att ta bort lappen?

– Cyklarna kommer att förvaras hos oss på kommunen hos våra driftenheter. Du har sedan tre månader på sig att först styrka att en av de cyklarna som är insamlade är din och sedan hämta ut den.

Kommunen uppskattar att runt en sjättedel av de lappade cyklarna saknar känd ägare.