Enligt Karina Mölgaard Johansson har Länsmansgårdens kyrka en unik gemenskap, med välbesökta soppluncher och gudstjänster. Själv besöker hon kyrkan flera gånger i veckan.

Församlingens besked om att lägga ner kyrkan kom därför som en kalldusch för Karina, som snabbt drog igång en namninsamling. I nuläget har närmare tre hundra personer skrivit under för att rädda verksamheten i Länsmansgårdens kyrka.

– Kyrkan är en viktig samlingsplats för många. Det händer mycket i området och då är det fint att ha någonstans att gå med sin oro, säger hon.

Behöver utredas mer

Men sista ordet är inte sagt än. Under kyrkofullmäktiges möte i december beslutades att frågan om nedläggning skulle skjutas på framtiden. Lundby församling fick i uppdrag att utreda vad kostnaden för en avveckling egentligen skulle betyda och se över vilka alternativ som finns. Enligt den socialdemokratiska gruppen har församlingen en god ekonomi jämfört med andra församlingar i Göteborg, vilket motiverar en bättre ekonomisk analys.

Protester. När Lundby församling flaggade om en nedläggning av Länsmansgårdens kyrka gick kyrkobesökarna man ur huse för att rädda verksamheten.

Protester. När Lundby församling flaggade om en nedläggning av Länsmansgårdens kyrka gick kyrkobesökarna man ur huse för att rädda verksamheten.

Lovisa Hansson

Dessutom räknas Länsmansgården som ett "utsatt område med stora sociala behov", skriver socialdemokraterna i Lundby församling i ett pressmeddelande. Med röstsiffrorna 13-12 beslutade därför kyrkofullmäktige att återremittera frågan om eventuell nedläggning till kyrkorådet för kompletterande utredning.

– Visst finns det fortfarande en oro inför framtiden. Nu får vi se vad som händer i mars näst år. Men just nu är jag lugn och det känns underbart, säger Karina Mölgaard Johansson.