Just nu rivs stora delar av Marievik, för att ge plats åt en helt ny stadsdel med nära 1 000 bostäder. Om några år kommer turen till Lövholmen, bara några hundra meter bort. Också här ska en helt ny stadsdel växa fram – med 1 800 bostäder, tre förskolor, kontor, service, torg, en park och ett kajstråk.

Samspel med den industriella historien ska prägla stadsdelen, enligt Per Hansson, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

– Lövholmen blir en blandstad med utgångspunkt i kulturhistorien. Den nya bebyggelsen ska lyfta fram den bebyggelse som sparas, bland annat Färgfabriken och Beckers, säger han och tillägger:

– Dessutom ska stadsdelen prata med Bergsunds strand och Reimersholme på andra sidan vattnet, med 5–6 våningar höga hus och indragna takvåningar.

Planerna på ett nytt bostadsområde har funnits i många år. Nu finns ett förslag till detaljplan, som är ute på samråd till den 16 oktober. Fram till dess kan berörda komma med synpunkter.

Vy över Kulturplatsen med blicken riktad norrut mot Liljeholmsviken och Södermalm.

Vy över Kulturplatsen med blicken riktad norrut mot Liljeholmsviken och Södermalm.

Fojab

En tät stadsdel

1 800 bostäder innebär en tät stadsdel, konstaterar Per Hansson.

– Strukturen blir tät, för att vi verkligen ska nyttja platsen. Det är bland annat en resursfråga. Men vi tillför bra komplement med förskolegårdar, en stor park mitt i området och kajen längs med vattnet, säger han.

2018 var en strukturplan för Lövholmen ute på ett tidigt samråd. Det är utifrån de synpunkter som då kom in som man nu har lagt större vikt vid att åskådliggöra de äldre, kulturhistoriska byggnader som sparas – Förbandsfabriken, Färg­fabriken, Smedjan, Beckershuset, ­Betonggalleriet, Rederiet och Snickeriet.

– Vi har också gjort stadsrummet vid kajen till en tydligare plats, både för boende och för besökare, och planerat så att det blir kvällssol längs vattenstråket, säger Per Hansson.

Flygvy över Lövholmen, som det är tänkt att se ut när området är färdigbygg.

Flygvy över Lövholmen, som det är tänkt att se ut när området är färdigbygg.

Fojab

Vy från Gröndalsvägen, mot det nya bostadsområdet Lövholmen.

Vy från Gröndalsvägen, mot det nya bostadsområdet Lövholmen.

Fojab

Åtta kvarter

Bostäderna ska ligga i åtta kvarter och byggas i tegel, i varierande färgskalor. Höjden blir mestadels 5–6 våningar, men mitt i området planeras också för en samling hus med 14–24 våningar.

Tre förskolor planeras också, som får dela innergårdar med boende. Den skola som tidigare planerats utgår däremot. Som Mitt i tidigare berättat bedömer utbildningsförvaltningen att de skolor som redan finns i närområdet ska räcka till.

Men kulturen då? Färg­fabriken blir kvar som konsthall, men Beckershuset blir bostadshus och töms därmed på de konstnärer och hantverkare som hyr in sig där nu. Att ha kvar dem vore för kostsamt för fastighets­ägaren, säger Per Hansson.

Framtidens kulturliv ska i stället ta form genom ett kulturforum, enligt samma samarbetsmodell som används i Slakthusområdet. Redan i höst börjar kulturförvaltningen, byggaktörerna och Färgfabriken arbeta tillsammans i forumet.