I Göteborg finns sju av Sveriges 23 områden som polisen klassar som "särskilt utsatt". Gårdsten är ett av de områden som har haft stora problem med brottslighet och utanförskap. Men, som Hem & Hyra var först att rapportera om, har polisen i Nordost under några års tid märkt av en positiv förändring och överväger att rekommendera att Gårdsten tas bort från listan över ”särskilt utsatta områden”. Mycket tack vare Gårdstensbostäder.

Läs mer: Modellen lyfte Gårdsten till nya höjder

– Gårdstensbostäder har gjort en långsiktig satsning där man har tagit ett helhetsansvar för området. Nu har vi kommit fram till att vi rekommenderar att man stryker området från den lista som finns hos polisen, säger Fredrik Lennartsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Nordost.

På Gårdstensbostäder välkomnar man beskedet.

– Det är en mycket glädjande nyhet efter 21 års arbete som alla medarbetare, samarbetspartner och boende har gjort här. Det är ett kvitto på att hårt arbete ger resultat och att vi lämnar listan är viktigt för de resterande 22 "särskilt utsatta områden". Det blir som ett ljus i tunneln för dem, säger Michael Pirosanto, VD, Gårdstensbostäder.  

På Gårdstensbostäder har man sedan slutet av 90-talet satsat successivt i området på att bland annat erbjuda sommarjobb, trygghetsvärdar och samarbete med föreningslivet. Man har även höjt områdets utseende.

Lägre brottslighet

Förändring i Gårdsten märks bland annat på att brottsligheten går ner och att polisen inte har några problem att arbeta i området, vilket karaktäriserar ett ”särskilt utsatt område".

Vad betyder det att polisen har svårt att arbeta?

– Att polisen möts av motstånd, vilket innebär att vi måste vara många när vi åker dit. Eller att vi under perioder får våra bilar förstörda eller utsätts för stenkastning. Det ser vi inte i Gårdsten nu, säger Fredrik Lennartsson.

Mopedåkning största problemet

Enligt honom handlar de största problemen i Gårdsten i dagsläget om trafikstörningar som mopedkörning. Polisen kommer fortsätta sin närvaro i området men i takt med att situationen ändras, förändras även polisens arbete.  

– I sort sett handlar det om att ta tag i de problem som finns. Det kommer vi fortsätta att göra i Gårdsten. Det är just det extrema tillståndet som vi ser har förändrats i Gårdsten under ett par års tid.

Läs också: Bo med svärmor i Gårdsten

Läs också: Grönt ljus för 230 nya bostäder