ENGAGERAD. Lennart Levin var upprörd över att buss 704 inte är synkad med tunnelbanan i Fruängen. Nu verkar det bli ändring på det. "Det låter bättre även om de som ska till sjukhuset kanske tycker att det är besvärligt att byta", säger han om förslaget. (OBS Arkivbild februari 2020) Foto: Stefan Källstigen

Nu kan buss 704 anpassas efter tunnelbanan

Linje 704 ska anpassas efter tunnelbanan i Fruängen och bara gå till Huddinge station. Huddinge- Björnkulla får en ny busslinje och det blir tätare trafik till Gladö kvarn. Det är några förändringar i busstrafiken som föreslås inför nästa år.

  • Publicerad 05:15, 28 apr 2021

Upprörda Segeltorpsbor har tidigare reagerat på att buss 704 från Fruängen inte är anpassad efter tunnelbanan. På kvällarna går bussen med halvtimmestrafik.

– Bussen går i samma ögonblick som tunnelbanan kommer in. Man ser baken på den, det är riktigt provocerande, sa Segeltorpsbon Lennart Levin till Mitt i Huddinge i februari 2020.

”Provocerande att 704:an går när tunnelbanan kommer in”

Han startade en namninsamling och samlade ihop nästan 200 namn som han skickade till SL. Svaret han fick från SL är att bussen är anpassad för att fungera med pendeltåget.

Har fått gehör

Men nu har han och de andra Segeltorpsborna fått gehör för sina synpunkter. När trafikförvaltningen i Region Stockholm planerar för nästa års kollektivtrafik tar de upp buss 704 som har passning till såväl pendeltåg som tunnelbana. "Detta är en ekvation som ibland blir omöjlig då det är svårt att tillgodose alla anslutningar. Särskilt i Fruängen är detta tydligt", står det i förslaget till trafikförändringar.

Därför föreslås busslinjen delas upp i två delar. Linje 704 kortas av så den trafikerar sträckan Fruängen–Huddinge station med 10-minuterstrafik i stället för dagens 15-minuterstrafik på morgonen.

Linjens södra del, Huddinge station–Björnkulla föreslås trafikeras med en ny linje 712 som får ett något lägre utbud. På sträckan Huddinge sjukhus–Visättra–Björnkulla är efterfrågan större och där kompletteras med linje 713, som enligt förslaget förlängs till Björnkulla.

Ny linje till Gladö

Gladö kvarn har vuxit rejält i invånarantal och resandet överstiger vad utbudet på linje 709 kan hantera, enligt SL. Därför föreslås att linje 709 slutar trafikera Gladö kvarn och att i stället linje 744 förlängs från Balingsnäs till Gladö kvarn.

Gladö kvarn får därigenom avsevärt högre turtäthet. Gladö kvarn kommer att få 30-minuterstrafik utom sena kvällar och helgmorgnar då det blir 60-minuterstrafik.

På sträckan Högdalen-Balingsnäs blir det fortsatt samma trafikutbud, med mindre justeringar.

Linje 709 som slutar trafikera Gladö kvarn får ett reducerat utbud, anpassat efter resandemängden på den kvarvarande linjesträckningen. Linjen föreslås få fem avgångar per vardag i vardera riktning och tre avgångar i vardera riktning på helger.

Förslag på trafikförändringar inför 2022 är nu ute på remiss hos kommuner och organisationer, och beslut om trafiken väntas fram emot sommaren.

Det nya trafikåret, och därmed eventuella förändringar, träder i kraft den 13 december 2021.

Resandet sjönk med 50 procent 2020

Pandemiåret 2020 sjönk resandet i kollektivtrafiken med 50 procent mot 2019, och även hittills i år är antalet resenärer långt färre än vanligt.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm räknar med fortsatt färre resenärer även nästa år.

Antalet resenärer beräknas bli 80 procent av ett normalår. Det innebär minskade biljettintäkter i samma omfattning.

En rad effektiviseringar i trafikutbudet är därför att räkna med nästa år. Det kan handla om busslinjer som slopas, eller slås ihop med andra linjer eller om kortare tåg. Samtidigt utökas trafiken på andra håll.

Källa: Trafikförvaltningen

Visa merVisa mindre