I fjol blev den en valfråga, när SD i Sundbyberg föreslog att den skulle rivas. Dessförinnan hade M i Sundbyberg gjort ett utspel om att den borde kameraövervakas. Samtidigt har det talats om hur det ska bli lättare för folk att både arbetspendla och utbyta erfarenheter.

Nej, inte alla broar har blivit så omdiskuterade som den mellan Rinkeby Allé och Stora Ursviks Allé.

På lördag riktas blickarna mot den igen. Då ska bandet klippas.

Trots att bron har stått så gott som klar sedan 2017 invigs den först nu. Flera byggprojekt har sinkat det officiella öppnandet, och det kommer att dröja ytterligare flera år innan bussar kan nyttja bron som det är tänkt.

Fotgängare och cyklister

I stället är det för fotgängare och cyklister som bron nu öppnar. Vän av ordning känner till att det tekniskt sett redan har gått att knata på bron ett tag, genom att klämma sig emellan räcken och staket.

Det är också ett skäl till att samarbetskommunerna Stockholm och Sundbyberg har känt behovet av att öppna bron på riktigt. Den 85 meter långa och 16 meter breda skapelsen har begåvats med en provisorisk gång- och cykelbana, vilken gör det möjligt att nu skrida till verket.

Lördagens ceremoni inleds klockan 11.00 och pågår i två timmar. För den som inte tycker att själva bron är festlig nog bjuder invigningen även på fika, saft, ansiktsmålning och trollerikonster.

Läs även: Förhoppningen: Bron till Rinkeby ska minska gapet