Sedan gruppledaren Gary Aelius valt att pröva vingarna på region- och riksdagsnivå är Richard Torsslow SD:s förstanamn i Sundbyberg. Nu går han till val på att riva en bro som stod färdig för fem år sedan och som ännu väntar på att öppnas till fullo.

– Vi upplever att nackdelarna överväger fördelarna, att bron får negativ inverkan på Ursvik och verkligen riskerar människors liv och hälsa här, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) skräder inte orden om SD:s förslag.

– Det är trams det de säger, rena felaktigheter. Dessutom skulle man ta skattepengar från skolbarn och äldre för att riva bron.

Fler broar

Redan i dag kan fotgängare använda bron, till exempel för att nå tunnelbanan i Rinkeby. Men, menar Richard Torsslow och partikollegan Carina Cortés, bron ger också gängkriminella "en språngbräda in på nytt territorium".

Ett litet stycke bort sträcker sig en äldre gångbro mellan samma stadsdelar. Varför är just den nyare bron ett problem?

– Gångbron binder inte ihop områdena på samma sätt, det blir inte samma tillgänglighet. Och de redan befintliga vägarna är genomfartsvägar mellan områdena, man svänger bara av till Ursvik om man har ärenden dit, säger Carina Cortés.

Hon och Torsslow menar att oro för kriminalitet har fått Ursviks bostadspriser att dyka. Peter Schilling håller inte med utan pekar på statistik som visar att priserna har stigit de senaste 40 dagarna.

Enligt honom har SD inte förstått att Sundbybergs styrka ligger i goda kommunikationer.

– Det blir en bro som bygger ihop så att folk kan gå till jobbet, lätt pendla och byta erfarenheter. Att det skulle svämma över av kriminalitet är rent hittepå.

SD:s Richard Torsslow menar å sin sida att det finns en risk att Ursvik blir "en förlängning av Rinkeby".

– Det är ett drastiskt förslag, men vi måste trygga framtiden för Sundbybergsborna.

Det är väl inte bara en bro som avgör om ett område blir utsatt?

– Fast bron gör att gängkriminella som finns i Rinkeby får nya jaktmarker. Vi kan inte påverka vad som sker i Rinkeby, men vi kan påverka vad som sker i Ursvik.

Polisen: Ett politiskt utspel

Polisen undviker att uttala sig om huruvida bron tenderar att göra Stora Ursvik otryggare. Enligt myndighetens presstalesperson Ola Österling går sådana slutsatser heller inte att dra "rakt över disk" utan kräver en djupare analys.

– Vi ska hålla oss borta från det om det inte är utredningar som polisen eller kommunerna har initierat. Det här är ingen utredning utan ett politiskt utspel, säger han.

https://www.mitti.se/ettsthlm/forhoppningen-bron-till-rinkeby-ska-minska-gapet/repuda!Oc@aR8EoWvktScJTLDUwkw/