Boende. I den nya dammen ska groddjuren kunna bo bekvämt året om. Foto: Claudio Britos

Nu har Ärvinge groddamm invigts

Nu är det helt fritt fram för grodor att checka in i sitt nya boende och för stockholmare att komma och lära sig mer om de små djuren. Detta efter att en helt ny groddamm invigts på Järvafältet.

  • Publicerad 15:34, 24 sep 2021

Bandklippare. Dennis Wedin (M) och Katarina Luhr (MP) inviger groddammen vid Igelbäcken. Foto: Erik Engstrand

I och med uppförandet av Järvabadet, som började byggas 2018, togs en del av Igelbäckens kulturreservat i anspråk. För att gottgöra det och ge tillbaka till naturen har staden nu utfört några olika kompensationsåtgärder.

Det har bland annat planterats nya träd längs Igelbäcken, satts upp skyltar om Järvafältets historia på olika platser i området, samtidigt som ängsmark mellan badet och E18 är i färd med att återställas.

Och så nu: En helt ny groddamm intill Igelbäcken, en bit öster om Järvabadet, där groddjur inom reservatet ska få en trygg livsmiljö och få underlättade spridningsmöjligheter, enligt staden.

Spännande utflyktsmål

Förutom groddjur kommer även insekter, fåglar och småvilt kunna trivas i och vid dammen, och dessutom blir det ett trevligt besöksmål för alla invånare, menar miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) som tillsammans med bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) klippte bandet den 14 september.

– Stadens arbete med att stärka den biologiska mångfalden fortsätter. En ny groddamm skapar livsmiljöer för många arter men blir även ett nytt utflyktsmål i naturen, för alla stockholmare, säger Katarina Luhr.

Grodhotell

Och grodorna ska så klart trivas vid sitt nya hem året runt. Precis intill dammen finns en övervintringsplats, ett så kallat grodhotell, som består av stenar och gångar in i en kulle. Där kan grodorna checka in på vintern för att söka skydd när de går i dvala.

Vid dammen finns ett nybyggt trädäck med sittplatser för personer som vill besöka det hela. Det har även satts upp skyltar på både svenska och engelska, som för den som vill utbilda sig om både platsens historia, grodans livscykel och annat.

Dammen ligger på Järvafältet mellan Rinkeby och Kista. Från Rinkebyhållet hittar besökare enklast dit genom att passera Ärvinge Fritidsträdgårdar och fortsätta ungefär 200 meter uppåt mot Kistahållet.

Kommer man från Kista är det enklast att passera Ärvinge Bollplan och fortsätta nedåt på vägen mot Igelbäcken, i riktning mot Rinkeby.

Kompensation. Dammen är en av stadens kompensationer för Järvabadet som byggdes 2018. Foto: Claudio Britos

Kompenserar

Arbetet med groddammen och kompensationsåtgärderna påbörjades hösten 2020 och är ett samarbete mellan fastighetskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och Stadsmuseet.