Mellan 60-talskvarteret Pennygången och Högsboleden växer det nya området Ekebäckshöjd fram. Hittills har Stena Fastigheter färdigställt 360 nya lägenheter och nu startar byggnationen av den tredje och sista etappen som består av 240 hyresrätter och 160 bostadsrätter. 

2025 beräknas inflyttningen att starta.

De nya fastigheterna kommer att vara Svanenmärkta för att möta miljö- och hälsokrav. Bland annat har man valt att bygga med återvunnet tegel för att minsta koldioxidpåverkan, dagvatten ska tas om hand av grönytor och solceller ska installeras på taken.

Gemensamhet i fokus

Tanken är också att det ska finnas en gemensam lounge för co-working och möjlighet till gemensam odling.

– Vi vill göra det enkelt för de boende att kunna dela. Dela utrymme, dela tid tillsammans, dela på saker som verktyg och spel. Vi ser också ett ökat behov av att kunna erbjuda bra platser för de som arbetar på distans, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.