Har du undrat över vad de nya övertäckta skyltarna längs E4:an är för något? Mitt i har svaret.

Det är skyltar om omkörningsförbud för tung lastbil i vänsterfilen. Detta förbud gäller från och med fredagen den 20 januari.

Anledningen är att Trafikverket vill öka framkomligheten för utryckningsfordon och minska risker för olyckor med inblandning av tung lastbil vid filbyten. Därför utökas omkörningsförbudet för hela sträckan från trafikplats Arlanda till trafikplats Södertälje syd.

– Med omkörningsförbudet för de tunga lastbilarna minskar risken att vägen korkar igen vilket är särskilt viktigt för utryckningsfordon som ambulans och brandkår. Med omkörningsförbudet ökar möjligheten för räddningsgata, berättar Niklas Holmgård, trafikingenjör på Trafikverket på myndighetens hemsida.

E4/E20 i höjd med Mälarhöjden med avfarter mot Sätra, Bredäng, Segeltorp och Mälarhöjden. Riktning söderurt mot Södertälje.

E4/E20 i höjd med Mälarhöjden med avfarter mot Sätra, Bredäng, Segeltorp och Mälarhöjden. Riktning söderurt mot Södertälje.

Mostphotos

Tidigare prövat i Skåne

Enligt Trafikverket upplever bilister vägen som osäker när lastbilar kör om och har lämnat önskemål till myndigheten om ett omkörningsförbud för tung trafik. Även utryckningsfordon har enligt Trafikverket upplevt att det varit svårt att komma fram i vänsterfilen.

Sedan tidigare gäller redan ett tidsbegränsat omkörningsförbud (kl. 06-20) för tung lastbil mellan trafikplats Arlanda och trafikplats Glädjen. Detta förbud ligger kvar.

E6:an i Skåne har redan detta omkörningsförbud där Trafikverket ser en ökad trafiksäkerhet och färre olyckor som resultat.