KONSTHALL. Nu reklam - snart reproduktioner. Väsby konsthall i Sigma centrum har fått ny entré och snart pryds fasaden av reproduktioner av lokala konstnärers verk. Foto: Privat

Nu får Konsthallen i Sigma äntligen egen entré

Snart slipper konsthallspubliken bli insläppt genom lastbryggan. Efter månader av väntan på bygglov öppnas nu en entré i fasaden till Sigma centrum. "Nu räknar vi med ännu fler besökare", säger Anders Skarin, ordförande i Väsby konsthalls vänner.

  • Publicerad 09:50, 20 maj 2022

Ingången ligger precis där människorna kliver av bussarna så vi räknar med ännu fler besökare.

ORDFÖRANDE. Anders Skarin, konstnär och ordförande i Väsby konsthalls vänner. Foto: Charlotte Arwedsson

Efter månader av väntan på bygglovsgodkännande har sågarna startat sitt hårda arbete att genom tegel och betong öppna fasaden i Sigma centrum.

Konsthallsentrén kommer att placeras mitt i den långa tegelvägg som löper längs parkeringen utanför Sigma centrum. Väggen kommer att prydas av konstverk signerade Väsbykonstnärerna Bo Mossberg, Ricardo Donoso och Sarianna Kranz. Reproduktionerna av deras målningar förses med ramar som signalerar att innanför väggen finns konstutställningar.

– Ingången ligger precis där människorna kliver av bussarna så vi räknar med ännu fler besökare, säger Anders Skarin, ordförande i Väsby konsthalls vänner som driver konsthallsverksamheten.

Fler besökare

Att flytten från Optimusområdet resulterat i högre besökssiffror har redan glatt medlemmarna i Väsby konsthalls vänner, som hoppas utvecklingen fortsätter.

– Föreningen lovar att inte göra några besvikna vad gäller utställningskvaliteten så efter 27 år under glastaket i Optimus har vi boat in oss fint i Sigma och fortsätter erbjuda konstpubliken upplevelser av hög kvalitet, säger Anders Skarin.