Bussdepån i Enlunda på Färingsö som SL ska bygga kan bli nästan dubbelt så dyr som först beräknat.

När genomförandebeslutet klubbades 2016 var investeringskostnaden satt till 465 miljoner kronor. Nu räknas notan upp med 428 miljoner kronor.

– Att budgeten blir högre beror dels på att bussdepån blir större med plats för 96 bussar i stället för 80, som planen var 2016. Och så är det inflationen som påverkar priserna, säger Torbjörn Granrot, presskommunikatör på SL.

Lägre driftskostnader

Av den nya ekonomiska ramen för bussdepån är 890,7 miljoner kronor en investeringsutgift och 2,2 miljoner kronor driftskostnader. I 2016 års budget var driftkostnaderna beräknade att öka med knappt fem miljoner kronor.

De beräknade driftkostnaderna har alltså sjunkit.

– Det beror på att det blir bergvärme i den nya bussdepån. I den gamla depån eldade man med olja, vilket både är dåligt för klimatet och dyrt. Den gamla driftskostnaden är beräknad på den gamla depån, säger Torbjörn Granrot.

Räknar med beslut under försommaren

Det nya genomförandebeslutet var uppe i trafiknämnden i regionen den 20 februari. Nu ska ärendet upp i regionstyrelsen och sedan i fullmäktige.

– Jag har inte datum på det, men man räknar med att ha beslut klara i maj eller juni, säger Torbjörn Granrot.

När SL sökte bygglov för bussdepån förra året så godkändes det av Ekerös byggnadsnämnd men upphävdes av länsstyrelsen. Länsstyrelsen menade att byggnadernas position skiljde sig åt alltför mycket i den nybyggnadskarta som lämnades i bygglovsansökan, jämfört med hur de låg placerade i den illustrationskarta som gjorts tidigare.

I nybyggnadskartan har byggnaderna flyttats bort från Färentunavägen till den sydvästra delen av planområdet. 

Beräknad byggstart senhöst 2024

Nu har en ny bygglovsansökan lämnats in. Antas beslutet om den höjda budgeten så planerar SL att kunna starta bygget i Enlunda under hösten eller vintern 2024.

När bygget väl är igång beräknas det ta runt två och ett halvt år.