1. Gårdstensvägen 113

I nordöstra Göteborg, på Gårdstensvägen 113, bygger Dynamo Fastigheter 129 nya lägenheter fördelat mellan 1 till 4 rum och kök i storleken 31 till 96,8 kvm. Allt i fyra olika byggnader. Under samtliga byggnader kommer det att finnas parkeringsgarage. 

Första etappen erbjuder 31 hyresrätter med balkong eller uteplats med inflyttningsstart 26 februari 2024. Avslutande och sista etappen fyra med inflyttning i juni. Samtliga bostäder är hyresrätter med hyror från 7 029 till 14 208 kronor.

Uggledal. Här ska det byggas 650 nya bostäder.

Uggledal. Här ska det byggas 650 nya bostäder.

illustration Semrén & Månsson

2. Uggledal

Bostäder norr om Uggledal inom stadsdelen Askim. I detaljplanen kompletteras stadsdelen Askim med en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Här planeras för totalt ca 650 bostäder. I planen planeras för både bostadsrätter, hyresrätter, samt ett antal radhus.

På Göteborg stads mark byggs 251 lägenheter och på privat mark 291 lägenheter med bostadsrätt. Bebyggelsen länkas ihop med detaljplanen Närcentrum vid Brottkärrsmotet och får nära både till kollektivtrafik och servicefunktioner kring handelsplatsen i Nya Hovås. Planerat projektavslut år 2025.

Prästgårdsängen. Det blir dubbelt upp med bostäder och nya verksamheter.

Prästgårdsängen. Det blir dubbelt upp med bostäder och nya verksamheter.

Örgryte Bostads AB

3. Prästgårdsängen

Elva nya byggnader och påbyggnader kommer ge 440 nya bostäder på Prästgårdsängen inom stadsdelarna Bö och Lunden. Det är en dubblering från nuvarande 442 till 882 och innefattar 400 hyresrätter och 40 bostadsrätter. Förslaget innebär en förtätning av bostadsområdet Prästgårdsängen och ett område söder om Prästgårdsgatan, det som idag omfattar nuvarande återvinningsstation samt intilliggande kontorshus med parkering, med lägenheter i nya byggnader med 3 till 16 våningar, respektive påbyggnad av två befintliga byggnader med två våningar.

Verksamhetslokaler med entréer mot Danska Vägen skapas och Danska Vägen byggs om med förhöjda övergångsställen, buss-sluss och parkeringar längs med gatan.

På Robertshöjdsgatan område B byggs drygt 140 hyresrätter i lamellhus varav två med underjordiskt garage.

På Robertshöjdsgatan område B byggs drygt 140 hyresrätter i lamellhus varav två med underjordiskt garage.

Bostadsbolaget

4. Smörslottsgatan och Roberthöjdsgatan

Utvecklingen av området vid Härlanda Tjärn fortsätter med 249 nya naturnära bostäder. På uppdrag av Framtiden Byggutveckling bygger Tornstaden och Wästbygg varsin etapp på Smörslottsgatan och Roberthöjdsgatan i Björkekärr.

Tornstaden bygger 140 hyresrätter och Wästbygg 109 i storlekarna 1 till 4 rum och kök. Alla med närhet till skola och natur. Bostadsbolaget kommer äga och förvalta dem och första inflyttningen blir 2025.

Skra Bro utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. Och nya bostäder.

Skra Bro utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. Och nya bostäder.

Göteborgs stad

5. Skra Bro – Björlanda

Området Skra Bro ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I och i nära anslutning till centrum lokaliseras en tätare bostadsbebyggelse med varierade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Totalt planeras för cirka 750 nya bostäder av olika byggherrar. Som en del av områdets utveckling skall även en förbättrad kollektivtrafikknutpunkt med pendelparkering inrymmas i området.

Utbyggnaden av gator och ledningar pågick under hela 2023. Den första husbyggnationen startade under våren 2023, först ut i första etappen är Egnahemsbolaget som bygger Brf Björlanda Ängar med 90 bostadsrätter. De första lägenheterna står klara för inflyttning under hösten 2025.

Litteraturgatan. 70 hyreslägenheter med storskaligt återbruk.

Litteraturgatan. 70 hyreslägenheter med storskaligt återbruk.

Visionsbild Lendager Group

6. Kvarteret Återbruket

Kvarteret Återbruket vid Litteraturgatan är det första större återbruksprojektet med nyproducerade hyreslägenheter i Göteborg. Målet är att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk. Resurser som finns tillgängliga lokalt i och omkring Göteborg prioriteras. NCC har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga cirka 70 hållbara hyreslägenheter och en verksamhetslokal. Det blir 1 till 5 rum och kök i två lamellhus och inflyttning planeras till 2026.

Kvarteret Återbruket är en del av all nyproduktion som pågår i Selma stad. Här bygger Framtiden Byggutveckling totalt cirka 550 bostäder för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. 

Hovås Tak. Stora takvillor och lägenheter med gemensam takterrass.

Hovås Tak. Stora takvillor och lägenheter med gemensam takterrass.

Nordr

7. Hovås Tak

Stora takvillor och välplanerade lägenheter med en gemensam takterrass samsas i Hovås Tak som har ett fint läge i sluttningen upp mot Uggleberget. Nya Hovås är för många en spännande och förhållandevis ny stadsdel. Enligt bostadsförmedlaren en plats för dig som vill leva ett ”gott stadsliv och samtidigt ha nära till både hav och natur”.

Totalt 58 bostadsrätter, 1 till 4 rum och kök, 33 till 238 kvm och insatser mellan 2 025 000 till 5 350 000 kronor.

Beräknad inflyttning från sommaren 2024.

Hjällbo centrum. I framtiden om allt går enligt plan.

Hjällbo centrum. I framtiden om allt går enligt plan.

Göteborgs Stad

8. Hjällbovägen och Gråbovägen

Egnahemsbolaget ska bygga cirka 140 bostadsrätter i Hjällbo centrum. Sedan tidigare har Egnahemsbolaget ett pågående projekt för cirka 30 småhus i Hjällbo, vid Sandspåret. Projektet är en del av ett planprogram för Hjällbo centrum, kring spårvagnshållplatsen, utmed Hjällbovägen samt Gråbovägen. Området ska förtätas med bostäder i olika former som kompletterar den befintliga bebyggelsen – en tätare struktur med flerfamiljshus intill torget och i övriga delar av mest småhus med inslag av flerfamiljshus.

Programmet innehåller också förändringar för trafiken. De stora vägarna Spårvägen, Hjällbovägen och Gråbovägen utgör kraftiga barriärer i området idag. Vägarna kommer ligga kvar men omvandlas delvis till stadsgator med lägre hastighet för biltrafiken och större utrymme för fotgängare och cyklister.

Projekten beräknas stå klara tidigast från 2027 och framåt.

Ängås Platå. Plats för nya bostäder enligt planen.

Ängås Platå. Plats för nya bostäder enligt planen.

Yousef Boussir

9. Ängås platå

Beläget på höjdryggen mellan stadsdelarna Tynnered och Järnbrott är Ängås platå ett område med närhet till både stad och hav. På gångavstånd finns Opaltorget, Frölunda torg och Välens naturområde med bollplaner. Här planeras 100 småhus, äganderätter, samt 100 lägenheter, bostadsrätter, i flerbostadshus.

Tanken med bostadsplanerna är att utvecklingen ska bidra till att stärka kopplingarna mellan Ängås, Frölunda, Grevegården och Kannebäck.

Källa: goteborg.se

Fotnot: Med reservation för eventuella ändringar