Halvtomt. Resor till och från Spånga in till stan hade minskat med upp till 39 procent under tre veckor 2021 jämfört med motsvarande veckor 2019, visar data från Telia. Foto: Mostphotos

Nära varannan slutade åka till stan under pandemin

Pendelresandet i Spånga till och från stan minskade med nära 40 procent när restriktionerna fortfarande gällde. Samtidigt ökade resorna till och från Jakobsberg med 30 procent.

  • Publicerad 11:58, 19 okt 2021

Framförallt två resrutter sticker ut.

Datan kommer från Telias kommersiella tjänst crowd insights som tillhandahåller anonym rörelsestatistik som kommer från mobil nätverksdata.

Med statistiken säger sig Telia kunna se beteenden och rörelsebehov i samhället, som resmönster och hur vi förflyttar oss.

Under coronapandemin har Folkhälsomyndigheten enligt Telia använt sig av tjänsten för att förstå hur grupper av människor rör sig, som mellan kommuner, regioner och inom en stad.

Jämfört tre veckor

Mitt i har begärt ut data från crowd insights som gäller Spånga, veckorna 35, 36 och 37, när restriktionerna fortfarande gällde, och har jämfört med motsvarande veckor 2019, innan pandemin.

Rörelsemönstret i Spånga till och från stan visade sig ha förändrats dramatiskt under de här veckorna 2021 jämfört med motsvarande veckor 2019. Resor till och från stan hade minskat med upp till 39 procent.

På andra sträckor hade resorna tvärtom ökat kraftigt, främst mellan Spånga och Jakobsberg, där ökningen var upp till 30 procent.

Kristofer Ågren, chef för Telias data insight, skriver i ett mejl till Mitt att resultatet på ändrat rörelsebeteende till och från Spånga överraskar:

"Framförallt två resrutter sticker ut och det är resor till och från Jakobsberg som har ökat cirka 30 procent samt resor till och från centrala Stockholm som har minskat med nästan 40 procent".

Vill inte spekulera

Varför rörelsebeteendet ändrats så stort på vissa sträckor skriver Kristofer Ågren att Telia inte vill spekulera i då det kan bero på många faktorer.

Spångabor och andra behöver inte oroas över att bli identifierade i Telias data, enligt Ågren:

"All data anonymiseras och aggregeras (slås ihop reds anm.) per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ."

Förändringar

Störst minskning

Spånga-T-centralen: -37 procent

Spånga-Sollentuna: -18 procent

Störst ökning

Spånga-Jakobsberg: +28 procent

Spånga-Bromma: +9procent

Jämförelsen bygger på mobilrörelser vecka 35, 36 och 37 2021 respektive 2019

Källa: Telia

Visa merVisa mindre

Rörelsemönster

Via telemaster har har Telia kunnat följa hur folk har rört sig till och från Spånga.

Det handlar om all slags rörelse: bil, pendel, buss, gående, cyklister etcetera = alla som har haft mobil på sig under den aktuella perioden och som har rört sig i Spångaområdet har registrerats av telemaster.

Det är endast Telias telemaster som gjort registreringarna, andra teleoperatörers master ingår inte i den här datan.

Visa merVisa mindre