En levande plats dit man kan promenera, ta en kaffe och blicka ut över Riddarfjärden.

Så ser Jonas Naddebos (C), vision ut för en ”något sömnig del” av Södermalm ut. Han syftar på området där Högalidsgatan och Heleneborgsgatan möts.

En piazza hade enligt honom piggat upp och fått fler att upptäcka Skinnarviksparken.

– Det här är ju en fantastisk plats, men det måste finnas en anledning att ta sig hit. Vi tror att det skulle bli perfekt för att skapa lite folkliv. Ett riktigt vattenhål.

Piazzan skulle byggas i anslutning till de bostäder för äldre som enligt planen ska byggas vid Heleneborgsgatan, Högalidsgatan och Varvsgatan.

Enligt Jonas Naddebo skulle piazzan bli en guldkant i de nya hyresgästernas vardag.

En drink i solen

– Det skulle kunna bli en plats för restauranger, men för kulturverksamhet kopplad till de äldre som ska flytta in.  Det går inte bara att säga ”vi ska ha levande bottenvåningar i de nya husen” – torget hade gjort så att folk faktiskt vill promenera dit.

Varför kallar ni det främst för ”piazza” i stället för torg?

– Man kan ju kalla det ett torg med uteserveringar, men det låter inte lika positivt. Det skulle vara mer än bara ett torg, det här ska vara en plats där de äldre kan ta en Aperol spritz i solen och där de ungdomar som ska till Skinnarviksberget kan stanna till.

Men i remissvaret från kommunstyrelsen blev det blankt nej. Projektplanen anses vara för långt gången för att skapa förändringar, och för den privata markägaren är det ”inte acceptabelt” med de merkostnader och förseningar som piazzan skulle medföra.

I dag går buss 66 här, och i remissvaret påpekas att det är viktigt att den kan fortsätta med det.

Det verkar finnas flera orsaker till att piazzan inte blir av?

– Det låter ofta så, det är jag van vid som kommunpolitiker. Jag lade ett förslag om musik på borgargården år 2017 som då också var ”omöjligt”, men som nu ska genomföras. Självklart ska man ta kritiken på allvar men jag tror verkligen det går att hitta lösningar på problemen.

Så det är värt att vara envis?

– Absolut, men det är också viktigt att passa på att skapa mer folkliv bär det byggs. Det blir dyrt att inte göra rätt från början, och blir det ingen piazza så kommer den här delen av Södermalm fortsätta att vara en liten avkrok..