Nacka kommun stoppade på onsdagen överdäckningen av Värmdöleden och Mötesplats Nacka och har tidigare i vår stoppat upphöjningen av Saltsjöbanan i Sickla.

Nu meddelar kommunen också att stadsdirektör Victor Kilén sedan i januari har stoppat bygget av Kyrkviksparken. En styrgrupp ledd av trafik- och fastighetsdirektör Poa Hellqvist har tagit över projektet.

– Det har kostat för mycket utan att vi har fått något tillbaka. Anläggningsenheten har attesterat fakturor utan att kontrollera vad vi har fått. I stadsutvecklingsprocessen har vi slösat med skattepengarna, säger Victor Kilén.

Misstänker systemfel

Han har anlitat revisionsfirman KPMG för en oberoende granskning. 

– Jag vill reda i om det är ett systemfel inom stadsutvecklingsprocessen. Hur kan så många olika projekt bli så ofantligt mycket dyrare? Antingen har man räknat fel eller fått in fel data. Jag misstänker ett systemfel i styrningen. Men det kan ju vara så att varje projekt enskilt är oerhört komplicerat och av helt olika skäl oförutsägbara. Jag vet inte utan måste ha mer information, säger Victor Kilén.

”Hur kan så många olika projekt bli så ofantligt mycket dyrare?”, säger Nackas stadsdirektör Victor Kilén.

”Hur kan så många olika projekt bli så ofantligt mycket dyrare?”, säger Nackas stadsdirektör Victor Kilén.

Tommy Jansson

Svar före midsommar

Revisionsbyrån ska också granska kommunens förstudie av Stadshusparken.

– Där har vi har dragit över budget med 100 procent. Man fick tre miljoner men utredde det för sex miljoner. Har man nått ett budgettak ska man inte fortsätta att attestera fakturor utan eskalera det till mig eller närmaste chef. Det är ett mönster som vi måste få bukt med. Vi ska ha mest pang för pengarna i Nacka, säger Victor Kilén. 

Före midsommar ska revisionsbyrån redovisa sin granskning för Victor Kilén.

Kyrkviksparken beräknades vara klar 2026. Nu är det oklart när bygget återupptas.

– Det måste byggas klart men det måste göras på en rimlig nivå. Jag måste ha alla fakta på bordet innan vi kan starta igen, säger Victor Kilén.

Mitt i har sökt stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm för en kommentar.