Skenande inflation, räntor, mat- och elpriser fick Alliansen att skjuta till 36 miljoner kronor extra till Nackas skolor, förskolor och omsorg från den 1 juli i år. Samtidigt kunde Mitt i avslöja att hyrorna för kommunens lokaler i år höjs med 44 miljoner kronor. Hela tillskottet plus ytterligare 8 miljoner kronor äts alltså upp av hyreshöjningar. 

I förra veckan flaggade Alliansen för att man skjuter till ytterligare 117 miljoner kronor till skolor och förskolor nästa år. En rekordhöjning av skolpengen motsvarande 5,5 procent till grundskolan och 5 procent till förskolan.

– Vi satsar på skolan för vi vet att det är en av de viktigaste förutsättningarna att bygga ett bra samhälle överhuvudtaget. Det är där vi får mest ”return on investment”, säger Karin Teljstedt (KD).

På måndagen meddelade partiernas kommunalråd, Mats Gerdau (M), Gunilla Grudevall-Steen (L), Karin Teljstedt (KD) och Johan Krogh (C), sina övriga prioriteringar i budgeten 2024.

”Bränslepriserna har höjts”

Bland annat skjuter man till 139 miljoner kronor extra till social- och äldrenämnderna.

När extrahöjningen i juli räknas med höjs checken för särskilt boende med 5 procent och för hemtjänst med 8 procent.

– De behöver röra sig runt i Nacka och bränslepriserna har höjts. Vill vi ha en seriös och bra aktör som inte fuskar måste vi betala rimligt för det arbete vi förväntar oss att de ska göra, säger Mats Gerdau.

Höjningarna av checkerna till LSS-boende och övriga korttidsboenden stannar på 3,5 respektive 2 procent. Alliansen bedömer ändå att det ska vara tillräckligt för lönehöjningar och andra ökade kostnader nästa år. 

– Ja, så bedömer vi det, säger Mats Gerdau.

Stoppa gängrekrytering

Alliansen vill också göra satsningar för att stoppa rekryteringen av barn till kriminella gäng. Bland annat genom tätare samarbete mellan skolorna och socialtjänsten i ett skolsocialt team.

– Det är för att nå ungdomar som skolkar lite mycket och är på väg in i kriminella gäng. Vi vill dra tillbaka dem till skolan, säger Mats Gerdau.

Alliansen vill också försöka få fler barn att gå på fritids efter skolan. 

– Vi barn som gör annat efter skolan som vi inte tycker att de ska göra. De kan vara unga: 8, 9, 10, 11, 12 år. Vi skulle vilja att de var länge i skolan för skolarbete, språkträning och annat. Det handlar om att prata om föräldrar vad vi har att erbjuda kanske se till att gängen inte rekryterar dem i slutändan, säger Gunilla Grudevall-Steen.

Är ni beredda att subventionera?

– Vi gör det redan i dag. Vi tror att många inte vet om att det finns men det går att få genom utbildningsnämnden.

Klimatsatsningar

Dessutom fortsätter klimatsatsningarna som Alliansen kom överens om med Miljöpartiet för att kunna fortsätta styra kommunen efter valet. 

Det handlar blanda annat om att rena sjöar och ta upp skräp ur dem, båtpendling, rusta skolgårdar, skydda mer natur och ordna utkikstorn i naturreservat.

– Nästa år handlar det om leverera allt det vi har sagt att vi ska göra och det kommer vi att göra med den här budgeten, säger Johan Krogh (C).

På måndagen meddelade Alliansen att pengarna också räcker till att sänka skatten. En skattesänkning med 10 öre per tjänad hundralapp kostar kommunen drygt 40 miljoner kronor.

”Mildra effekten”

Nacka kommun gör därmed sin femte skattesänkning sedan 2017 nästa år. Trots en ekonomiskt svajig tid med höga räntor och hög inflation.  

– Det är svajigt för hushållen också. Kan vi hjälpa till att mildra effekten av höga räntor och matpriser så vill vi göra det. Vi säkerställer att vi har större överskott och reserver och att verksamheterna för rekordstora tillskott då vore det nästan provocerande att inte sänka skatten när vi har möjligheten, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

S: ”Barn före skattesänkningar”

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) imponeras inte av Alliansens budget.

”För oss socialdemokrater går satsningar på våra barn och äldre alltid före skattesänkningar. Vi har verksamheter som går på knäna och så sent som för sex månader sedan tvingades den moderatledda minoriteten att anta en tilläggsbudget för att inte tvingas till akuta nedskärningar inom välfärden. Nu ger man tillskott till verksamheterna som knappt överstiger inflationen. Det räcker inte”, skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Hon framhåller att partiet jobbar med ett alternativt budgetförslag som kommer att presenteras inom kort.