Skenande inflation, räntor, mat- och elpriser fick Alliansen att skjuta till 36 miljoner kronor extra till Nackas skolor, förskolor och omsorg från den 1 juli i år. Samtidigt kunde Mitt i avslöja att hyrorna för kommunens lokaler i år höjs med 44 miljoner kronor. Hela tillskottet plus ytterligare 8 miljoner kronor äts alltså upp av hyreshöjningar.

Nästa år vill Alliansen skjuta till ytterligare pengar till skolor och förskolor. Totalt 139 miljoner kronor mer än i årets budget när tillskottet i juli räknas med. En höjning av skolpengen motsvarande 5,5 procent i grundskolan och 5 procent i förskolan. Trots att antalet barn mellan 1 och 19 år nästa år minskar för första gången på flera år.

– Det är den bästa brottsförebyggande insatsen vi kan göra. Jag tror det är välkommet. Vi ser ju stora kostnadsökningar när det gäller löner, skolmat, hyror och fortbildningar, säger Mats Gerdau (M).

Inflationen och räntan är hög – kommer tillskottet att räcka? 

– Vår bedömning är att det ska räcka. Men det är svårt att veta hur inflation och matpriser utvecklas naturligtvis. För ett år sedan var det inte många som kunde förutse de kostnadsökningar vi har haft i år. Därför är det viktigt att vi har en stark ekonomi i grunden som gjorde det möjligt för oss att skjuta till extra pengar i juli.

25 miljoner till skolgårdar

Samtidigt vill Alliansen satsa totalt 25 miljoner kronor under 2024, 2025 2026 för att förbättra förskole- och skolgårdar.

– Vi ser mer stillasittande med mer skärmtid. Vi vill se till att det finns ett alternativ som är så roligt att elever vill vara ute. Du ska inte känna att du tvingas ut bara för att du inte får vara inne på rasten, säger Mats Gerdau.

S: ”Helt avgörande”

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) vill också satsa på skolan men vill inte avslöja hur mycket.

”Satsningar på skolan är helt avgörande för vårt samhälle och för att alla barn ska lyckas i livet. Vi arbetar just nu med vår budget och vi återkommer vad gäller våra prioriteringar och satsningar”, skriver Johanna Kvist (S).

Mats Gerdau räknar med att oppositionen vill satsa ännu mer på skolan. 

– De drivs av en överbudspolitik. Säger vi fem säger de sex. Vi måste ta ett långsikt ansvar så att allting går ihop.